Micro-credential: Europese Politieke Integratie

Start op 23.09.2024

Sociale wetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° POL012 Nederlands
Tags: Politieke wetenschappen

Beschrijving

Wil je meer te weten komen over de Europese eenmaking en het kronkelige pad dat daartoe leidde?

Deze micro-credential introduceert deelnemers in de geschiedenis van de Europese integratie. Tegelijk wordt er elke les ook stilgestaan bij de actualiteit van het moment. Zo biedt deze basiscursus eenhistorisch kader waarbinnen actuele ontwikkelingen geplaatst kunnen worden. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste integratietheorieën die gebruikt worden om de Europese integratie te bestuderen. Deze micro-credential wordt gedoceerd door Europa-expert Prof. Dr. Hendrik Vos.

Programma

Deze opleiding loopt over een periode van 1 semester en omvat 6 studiepunten.

De volledige micro-credential omvat 27 lessen en vindt 2 of 3 keer per week plaats in blokken van 1u30. Deze lessen vinden plaats in de periode van 25 september tot 22 december 2023.

Er wordt alsmede de mogelijkheid voorzien om de lesopnames achteraf te bekijken via het digitale platform UFORA.

De lessenreeksen zullen bestaan uit volgende thema's:

Hierbij zal dieper ingegaan worden op onderstaande thema's:

- Theoretische benaderingen van de Europese integratie

- De voorlopers van de Europese integratie na WO II

- Oprichting EGKS, falen van EDG - Verdragen van Rome - Malaise in de jaren zestig

- Eurosclerose in de jaren zeventig

- Naar de Europese Akte

- Het Verdrag van Maastricht in de internationale context

- Europa in de jaren negentig

- De perikelen rond de Europese grondwet en het Verdrag van Lissabon

Meer info vindt u terug in de studiefiche.

Cursusnummer:
POL012
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Sociale wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Hendrik Vos
Contactpersoon:
psacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.