Micro-credential: Europese Politieke Integratie

Starts on 23.09.2024

Social Sciences

Interested?

More information
° POL012 NL
Tags: Politieke wetenschappen

Description

Wil je meer te weten komen over de Europese eenmaking en het kronkelige pad dat daartoe leidde?

Deze micro-credential introduceert deelnemers in de geschiedenis van de Europese integratie. Tegelijk wordt er elke les ook stilgestaan bij de actualiteit van het moment. Zo biedt deze basiscursus eenhistorisch kader waarbinnen actuele ontwikkelingen geplaatst kunnen worden. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste integratietheorieën die gebruikt worden om de Europese integratie te bestuderen. Deze micro-credential wordt gedoceerd door Europa-expert Prof. Dr. Hendrik Vos.

Program

Deze opleiding loopt over een periode van 1 semester en omvat 6 studiepunten.

De volledige micro-credential omvat 27 lessen en vindt 2 of 3 keer per week plaats in blokken van 1u30. Deze lessen vinden plaats in de periode van 25 september tot 22 december 2023.

Er wordt alsmede de mogelijkheid voorzien om de lesopnames achteraf te bekijken via het digitale platform UFORA.

De lessenreeksen zullen bestaan uit volgende thema's:

Hierbij zal dieper ingegaan worden op onderstaande thema's:

- Theoretische benaderingen van de Europese integratie

- De voorlopers van de Europese integratie na WO II

- Oprichting EGKS, falen van EDG - Verdragen van Rome - Malaise in de jaren zestig

- Eurosclerose in de jaren zeventig

- Naar de Europese Akte

- Het Verdrag van Maastricht in de internationale context

- Europa in de jaren negentig

- De perikelen rond de Europese grondwet en het Verdrag van Lissabon

Meer info vindt u terug in de studiefiche.

Course number:
POL012
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Hendrik Vos
Contact person:
psacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.