Micro-credential: Europese Politieke Integratie

Starts on 27.09.2022

Social Sciences

Interested?

More information
° POL012 NL
Tags: Politieke wetenschappen

Description

Wil je meer te weten komen over de Europese eenmaking en het kronkelige pad dat daartoe leidde?

Deze micro-credential introduceert deelnemers in de geschiedenis van de Europese integratie. Tegelijk wordt er elke les ook stilgestaan bij de actualiteit van het moment. Zo biedt deze basiscursus eenhistorisch kader waarbinnen actuele ontwikkelingen geplaatst kunnen worden. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste integratietheorieën die gebruikt worden om de Europese integratie te bestuderen. Deze micro-credential wordt gedoceerd door Europa-expert Prof. Dr. Hendrik Vos.

Program

Deze opleiding loopt over een periode van 1 semester en omvat 6 studiepunten.

De volledige micro-credential omvat 27 lessen en vindt 2 of 3 keer per week plaats in blokken van 1u30. Deze lessen vinden plaats in de periode van 26 september 2022 tot 19 december 2022.

Er wordt alsmede de mogelijkheid voorzien om de lesopnames achteraf te bekijken via het digitale platform UFORA.

De lessenreeksen zullen bestaan uit volgende thema's:

Hierbij zal dieper ingegaan worden op onderstaande thema's:

- Theoretische benaderingen van de Europese integratie

- De voorlopers van de Europese integratie na WO II

- Oprichting EGKS, falen van EDG - Verdragen van Rome - Malaise in de jaren zestig

- Eurosclerose in de jaren zeventig

- Naar de Europese Akte

- Het Verdrag van Maastricht in de internationale context

- Europa in de jaren negentig

- De perikelen rond de Europese grondwet en het Verdrag van Lissabon

Meer info vindt u terug in de studiefiche.

Course number:
POL012
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
27.09.2022
Lecturers:
Hendrik Vos
Contact person:
psacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.