Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° FCFRII_MC_EconomischFransII Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Beschrijving

Voortbouwend op de verworvenheden van Economisch Frans I worden de mondelinge en de schriftelijke vaardigheden verder ingeoefend. Dit houdt in:

1) verdere uitbreiding van het zakelijk en economisch vocabularium,

2) uitbreiding en uitdieping van de grammaticale regels relevant voor economisch en zakelijk taalgebruik,

3) verder inoefenen van de basisvaardigheden Frans zodat de student aan het einde van het tweede jaar in staat is complexere boodschappen (schriftelijk en mondeling) te realiseren die nodig zijn om tegemoet te komen aan professionele noden in een Franstalige context.

Inhoud

De lessenreeks is onderverdeeld in thematische modules, waarbij het bedrijf en zijn omgeving centraal staan. Elk van deze modules is gebaseerd op actuele teksten en video’s over socio-economische onderwerpen in het Frans.

Ze bevatten de volgende taalcomponenten:

• Een algemeen lexicon gebaseerd op zijn professionele relevantie.

• Een economisch lexicon, complementair aan dat van het eerste jaar

• Herziening van de belangrijkste grammaticale structuren, ter aanvulling bij wat in Economisch Frans I werd aangebracht: uitdrukken van voorwaarde, hypothese, vergelijking, oorzaak, gevolg, doel, tegenstelling, …

Begincompetenties

De eindtermen van Economisch Frans I.

Leerresultaten

1) Een gesprekspartner kunnen begrijpen en te woord staan.

2) Gesproken mededelingen kunnen begrijpen.

3) Een schriftelijke boodschap kunnen ontcijferen en zelfstandig opstellen.

4) Zijn mening en zienswijze genuanceerd en correct kunnen weergeven.

5) Het verwerven van en het actief kunnen gebruiken van een meer uitgebreide algemene en specifieke woordenschat.

6) De belangrijkste grammaticaregels kennen en kunnen toepassen

Programma

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

  • Studietijd: 90u

Opmerkingen

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina vanaf 1 augustus 2024. Meer info vind je via de studiekiezer.

Cursusnummer:
FCFRII_MC_EconomischFransII
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Ludivine Crible
Evelyne Ledoux-Beaugrand
Nele Noë
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.