Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° FCFRII_MC_EconomischFransII NL
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Description

Voortbouwend op de verworvenheden van Economisch Frans I worden de mondelinge en de schriftelijke vaardigheden verder ingeoefend. Dit houdt in:

1) verdere uitbreiding van het zakelijk en economisch vocabularium,

2) uitbreiding en uitdieping van de grammaticale regels relevant voor economisch en zakelijk taalgebruik,

3) verder inoefenen van de basisvaardigheden Frans zodat de student aan het einde van het tweede jaar in staat is complexere boodschappen (schriftelijk en mondeling) te realiseren die nodig zijn om tegemoet te komen aan professionele noden in een Franstalige context.

Inhoud

De lessenreeks is onderverdeeld in thematische modules, waarbij het bedrijf en zijn omgeving centraal staan. Elk van deze modules is gebaseerd op actuele teksten en video’s over socio-economische onderwerpen in het Frans.

Ze bevatten de volgende taalcomponenten:

• Een algemeen lexicon gebaseerd op zijn professionele relevantie.

• Een economisch lexicon, complementair aan dat van het eerste jaar

• Herziening van de belangrijkste grammaticale structuren, ter aanvulling bij wat in Economisch Frans I werd aangebracht: uitdrukken van voorwaarde, hypothese, vergelijking, oorzaak, gevolg, doel, tegenstelling, …

Begincompetenties

De eindtermen van Economisch Frans I.

Leerresultaten

1) Een gesprekspartner kunnen begrijpen en te woord staan.

2) Gesproken mededelingen kunnen begrijpen.

3) Een schriftelijke boodschap kunnen ontcijferen en zelfstandig opstellen.

4) Zijn mening en zienswijze genuanceerd en correct kunnen weergeven.

5) Het verwerven van en het actief kunnen gebruiken van een meer uitgebreide algemene en specifieke woordenschat.

6) De belangrijkste grammaticaregels kennen en kunnen toepassen

Program

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

  • Studietijd: 90u

Remarks

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina vanaf 1 augustus 2024.

Course number:
FCFRII_MC_EconomischFransII
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Ludivine Crible
Evelyne Ledoux-Beaugrand
Nele Noë
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.