Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands

Het vervoer van goederen via vrachtwagen, spoor, binnenschip en short sea shipping

Beschrijving

Deze cursus behandelt het vervoer van goederen via vrachtwagen, spoor, binnenschip en short sea shipping. Het beoogt de studenten, vanuit een geaggregeerd perspectief, inzicht te geven in de keuze tussen deze verschillende transportmodi en hoe binnen het achterlandvervoer verschillende modi gekoppeld kunnen worden in de totale logistieke keten. Hiertoe wordt de werking en de kostenstructuur van de verschillende transportmodi verder uitgewerkt, evenals het intermodale vervoer. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de link tussen het vervoer van goederen van zeehavens naar het havenachterland. Tevens wordt bestaand en lopend onderzoek geïntegreerd in deze cursus. De studenten krijgen bovendien een opdracht die uitgewerkt en gepresenteerd dient te worden, waarbij de opgedane kennis in deze cursus zal worden gebruikt. Bij deze opdracht wordt een computermodel beschikbaar gesteld dat de studenten kunnen gebruiken bij het uitwerken van de opdracht.

Programma

Studieomvang: 3 studiepunten

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
02.02.2025
Lesgevers:
Edwin van Hassel
Locatie

UAntwerpen Stadscampus

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.