Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° n/a NL

Het vervoer van goederen via vrachtwagen, spoor, binnenschip en short sea shipping

Description

Deze cursus behandelt het vervoer van goederen via vrachtwagen, spoor, binnenschip en short sea shipping. Het beoogt de studenten, vanuit een geaggregeerd perspectief, inzicht te geven in de keuze tussen deze verschillende transportmodi en hoe binnen het achterlandvervoer verschillende modi gekoppeld kunnen worden in de totale logistieke keten. Hiertoe wordt de werking en de kostenstructuur van de verschillende transportmodi verder uitgewerkt, evenals het intermodale vervoer. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de link tussen het vervoer van goederen van zeehavens naar het havenachterland. Tevens wordt bestaand en lopend onderzoek geïntegreerd in deze cursus. De studenten krijgen bovendien een opdracht die uitgewerkt en gepresenteerd dient te worden, waarbij de opgedane kennis in deze cursus zal worden gebruikt. Bij deze opdracht wordt een computermodel beschikbaar gesteld dat de studenten kunnen gebruiken bij het uitwerken van de opdracht.

Program

Studieomvang: 3 studiepunten

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
02.02.2025
Lecturers:
Edwin van Hassel
Location

UAntwerpen Stadscampus

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.