Micro-credential 'Consumentenrecht'

Start op 25.09.2023

Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-MC-consument Nederlands Online beschikbaar
Tags: Micro-credentials , Rechtsdomeinen

Beschrijving

Het consumentenrecht valt niet meer weg te denken. Deze micro-credential behandelt de belangrijkste wetgeving inzake consumentenbescherming (oneerlijke bedingen, overeenkomsten op afstand, verkopen buiten de onderneming, oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, informatieplichten, reiscontracten en bescherming van vliegtuigpassagiers en de garantieregeling).

Er is evenwel GEEN grondige analyse van de bescherming van de consument in het financieel recht. Dit topic wordt dan weer WEL behandeld in de micro-credential Privaat Bankrecht.

Programma

De doelstelling van dit vak bestaat er vooreerst in de levenslang lerende vertrouwd te maken met het consumentenrecht in België en Europa, alsook met de wijze waarop het wordt geïnterpreteerd (in het bijzonder door het Hof van Justitie) en toegepast.

Meer concreet wordt de levenslang lerende aangeleerd de wetgeving inzake consumentenbescherming toe te passen. Hij/zij moet derhalve na beëindiging van de cursus in staat zijn om concrete toepassingsgevallen, waarmee hij/zij geconfronteerd zal worden, te analyseren aan de hand van relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Het vak wil de levenslang lerende ook bewust maken van de impact van regelen van consumentenrecht op het leven binnen en de strategie van een onderneming (vb. impact regelen verkoopspromoties op marketing, impact bescherming vliegtuigpassagiers,…), alsook van de impact van het Europees recht op het Belgische consumentenrecht. Doorheen de lessen wordt ook aandacht besteed aan digitalisering (vb. online marktplaatsen) en duurzaamheid (vb. impact levering aan huis en herroepingsrecht).

Opmerkingen

  • De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.

Cursusnummer:
GA097-MC-consument
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
25.09.2023
Lesgevers:
Reinhard Steennot
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.