Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-MC-consument Nederlands Online beschikbaar
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

Stap binnen in de boeiende wereld van consumentenrecht in België en Europa! Deze cursus is jouw sleutel tot het begrijpen, interpreteren en toepassen van wetten die consumenten beschermen. Je leert niet alleen de regelgeving te doorgronden, maar ook hoe deze wordt toegepast in de praktijk. Na het voltooien van deze cursus ben je in staat om complexe situaties te analyseren aan de hand van relevante wetgeving, rechtspraak en theoretische kaders.

Maar dat is niet alles - deze cursus gaat verder dan alleen wetboeken. Je wordt ook bewust gemaakt van de impact van consumentenwetten op bedrijfsstrategieën en het dagelijks leven. Ontdek hoe regels over bijvoorbeeld verkooppromoties en de bescherming van vliegtuigpassagiers invloed hebben op marketing en servicebeleid. Bovendien duiken we in de wereld van digitalisering met topics zoals online marktplaatsen, en onderzoeken we de groeiende belangstelling voor duurzaamheid, met aandacht voor bezorgdiensten en het herroepingsrecht.

Klaar om jouw kennis te verdiepen en te ontdekken hoe consumentenrecht de wereld om ons heen vormgeeft? Schrijf je nu in en maak je klaar voor een leerzame en boeiende reis!

Ben je op zoel naar een grondige analyse van de bescherming van de consument in het financieel recht? Dan verwijzen we je graag door naar de micro-crendetial 'Privaat bankrecht'.

Programma

De doelstelling van dit vak bestaat er vooreerst in de levenslang lerende vertrouwd te maken met het consumentenrecht in België en Europa, alsook met de wijze waarop het wordt geïnterpreteerd (in het bijzonder door het Hof van Justitie) en toegepast.

Meer concreet wordt de levenslang lerende aangeleerd de wetgeving inzake consumentenbescherming toe te passen. Hij/zij moet derhalve na beëindiging van de cursus in staat zijn om concrete toepassingsgevallen, waarmee hij/zij geconfronteerd zal worden, te analyseren aan de hand van relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Het vak wil de levenslang lerende ook bewust maken van de impact van regelen van consumentenrecht op het leven binnen en de strategie van een onderneming (vb. impact regelen verkoopspromoties op marketing, impact bescherming vliegtuigpassagiers,…), alsook van de impact van het Europees recht op het Belgische consumentenrecht. Doorheen de lessen wordt ook aandacht besteed aan digitalisering (vb. online marktplaatsen) en duurzaamheid (vb. impact levering aan huis en herroepingsrecht).

Opmerkingen

  • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken.
  • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Cursusnummer:
GA097-MC-consument
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Reinhard Steennot
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.