Micro-credential 'Consumentenrecht'

Starts on 25.09.2023

Law

Interested?

More information
° GA097-MC-consument NL Available online
Tags: Micro-credentials

Description

Het consumentenrecht valt niet meer weg te denken. Deze micro-credential behandelt de belangrijkste wetgeving inzake consumentenbescherming (oneerlijke bedingen, overeenkomsten op afstand, verkopen buiten de onderneming, oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, informatieplichten, reiscontracten en bescherming van vliegtuigpassagiers en de garantieregeling).

Er is evenwel GEEN grondige analyse van de bescherming van de consument in het financieel recht. Dit topic wordt dan weer WEL behandeld in de micro-credential Privaat Bankrecht.

Program

De doelstelling van dit vak bestaat er vooreerst in de levenslang lerende vertrouwd te maken met het consumentenrecht in België en Europa, alsook met de wijze waarop het wordt geïnterpreteerd (in het bijzonder door het Hof van Justitie) en toegepast.

Meer concreet wordt de levenslang lerende aangeleerd de wetgeving inzake consumentenbescherming toe te passen. Hij/zij moet derhalve na beëindiging van de cursus in staat zijn om concrete toepassingsgevallen, waarmee hij/zij geconfronteerd zal worden, te analyseren aan de hand van relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Het vak wil de levenslang lerende ook bewust maken van de impact van regelen van consumentenrecht op het leven binnen en de strategie van een onderneming (vb. impact regelen verkoopspromoties op marketing, impact bescherming vliegtuigpassagiers,…), alsook van de impact van het Europees recht op het Belgische consumentenrecht. Doorheen de lessen wordt ook aandacht besteed aan digitalisering (vb. online marktplaatsen) en duurzaamheid (vb. impact levering aan huis en herroepingsrecht).

Remarks

  • De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.

Course number:
GA097-MC-consument
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
25.09.2023
Lecturers:
Reinhard Steennot
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.