Lessenreeks Dierenwelzijn, -ethiek en -recht

Start op 16.02.2022

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° Lessenreeks Dierenwelzijn, -ethiek en -recht Nederlands
Tags: Andere bijscholingen

Beschrijving

In het tweede semester van academiejaar 2021-2022 organiseren KU Leuven en UGent de cross-disciplinaire en interuniversitaire lessenreeks Dierenwelzijn, -ethiek en -recht: 12 lessen van 2 uur, over dierenwelzijnsontwikkelingen vanuit het perspectief van de domeinen Dierenwelzijnswetenschappen, Recht en Ethiek.

Inhoudelijk: Het eerste luik (6 lessen) van de reeks biedt iedereen met interesse de basiskennis rond dierenwelzijn in de drie domeinen, om vervolgens in te zoomen op enkele specifieke onderwerpen binnen elk domein.
Het tweede luik (6 lessen) bestaat uit gastcolleges betreffende actuele en/of ad hoc dierenwelzijnsthema’s die jaarlijks kunnen wijzigen, zoals bijvoorbeeld transport van levende dieren, het dier in de stedelijke omgeving, dierenwelzijn en duurzaamheid, de relatie tussen mens en (gezelschaps)dier…
Tijdens de lessen wordt ruim tijd voorzien voor interactie en discussie met zowel de studenten als met de lesgevers en actoren uit de verschillende disciplines.

Praktisch:

- 6 lessen vinden plaats aan KU Leuven, 6 aan UGent;

- De lessen gaan telkens door op woensdag van 19 u tot 21 u.

- Deelnemers kunnen de lessenreeks live volgen of via livestreaming. Achteraf kunnen ingeschrevenen ook opnames van de lessen consulteren.

- De lessen staan open voor zowel reguliere studenten als alle andere geïnteresseerden (onder de vorm van bijscholing).

- Enkel studenten kunnen/moeten examen afleggen. Voor andere ingeschrevenen is het een permanente vorming ‘met attest van deelname’.

Meer info: https://www.biw.kuleuven.be/biosyst/project-dierenwelzijn

Cursusnummer:
Lessenreeks Dierenwelzijn, -ethiek en -recht
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde, Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
16.02.2022
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.