Lessenreeks Dierenwelzijn, -ethiek en -recht

Starts on 16.02.2022

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° Lessenreeks Dierenwelzijn, -ethiek en -recht NL
Tags: Andere bijscholingen

Description

In het tweede semester van academiejaar 2021-2022 organiseren KU Leuven en UGent de cross-disciplinaire en interuniversitaire lessenreeks Dierenwelzijn, -ethiek en -recht: 12 lessen van 2 uur, over dierenwelzijnsontwikkelingen vanuit het perspectief van de domeinen Dierenwelzijnswetenschappen, Recht en Ethiek.

Inhoudelijk: Het eerste luik (6 lessen) van de reeks biedt iedereen met interesse de basiskennis rond dierenwelzijn in de drie domeinen, om vervolgens in te zoomen op enkele specifieke onderwerpen binnen elk domein.
Het tweede luik (6 lessen) bestaat uit gastcolleges betreffende actuele en/of ad hoc dierenwelzijnsthema’s die jaarlijks kunnen wijzigen, zoals bijvoorbeeld transport van levende dieren, het dier in de stedelijke omgeving, dierenwelzijn en duurzaamheid, de relatie tussen mens en (gezelschaps)dier…
Tijdens de lessen wordt ruim tijd voorzien voor interactie en discussie met zowel de studenten als met de lesgevers en actoren uit de verschillende disciplines.

Praktisch:

- 6 lessen vinden plaats aan KU Leuven, 6 aan UGent;

- De lessen gaan telkens door op woensdag van 19 u tot 21 u.

- Deelnemers kunnen de lessenreeks live volgen of via livestreaming. Achteraf kunnen ingeschrevenen ook opnames van de lessen consulteren.

- De lessen staan open voor zowel reguliere studenten als alle andere geïnteresseerden (onder de vorm van bijscholing).

- Enkel studenten kunnen/moeten examen afleggen. Voor andere ingeschrevenen is het een permanente vorming ‘met attest van deelname’.

Meer info: https://www.biw.kuleuven.be/biosyst/project-dierenwelzijn

Course number:
Lessenreeks Dierenwelzijn, -ethiek en -recht
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine, Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
16.02.2022
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.