Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EB22_Vanhee_2021_Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen Nederlands
Tags: Volledig aanbod

Beschrijving

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werden de jaarrekeningrechtelijke en boekhoudkundige bepalingen voor vzw’s en stichtingen in grote mate op één lijn gebracht met deze voor vennootschappen. Desalniettemin werden in het WVV enkele specifieke bepalingen opgenomen voor vzw’s en stichtingen om rekening te houden met hun specifieke activiteiten, transacties en gebeurtenissen.. Ook de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) besteedt in een aantal adviezen aandacht aan enkele typische boekhoudkundige problematieken in de vzw-sector.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken van verenigingen en stichtingen en medewerkers van boekhoudkantoren die betrokken zijn bij het voeren van de boekhouding van verenigingen en stichtingen en/of de jaarlijkse afsluiting ervan. Ook voor medewerkers van toezichthoudende instanties (bv. subsidiërende overheden en bedrijfsrevisoren) kan deze opleiding aangewezen zijn. Voor het volgen van deze opleiding is enige boekhoudkundige voorkennis vereist.

Programma

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op enkele van deze minder evidente, maar voor verenigingen en stichtingen vaak zeer belangrijke activiteiten, transacties en gebeurtenissen. Enkele voorbeelden van topics die zeker aan bod zullen komen zijn:

  • Boekingen van schenkingen, legaten en subsidies (hoe, wanneer en voor welk bedrag moet de verschillende types subsidies, schenkingen en legaten worden geboekt);
  • Het aanleggen van bestemde fondsen (waarvoor en wanneer kan dit);
  • Het boeken van herwaarderingsmeerwaarden (wanneer kan dit);
  • Boeking van een vermogensportefeuille (onder de geldbeleggingen of de financiële vaste activa);
  • Boekhoudkundige verwerking van erfpachtconstructies;
  • Verbonden entiteiten (wat verstaat men hieronder en welke relaties moeten tot uiting worden gebracht in de boekhouding);

Aan de deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om eventuele knelpuntboekingen binnen hun organisatie aan te brengen. Op voorwaarde dat deze enkele dagen voorafgaand aan de opleiding per email naar de docent woorden doorgestuurd, zullen deze dan aan bod kunnen komen tijdens de opleiding.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 295,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze. De opleiding vindt plaats in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u.

Voor deze opleiding werken we met een systeem van voorinschrijvingen. Eens we voldoende voorinschrijvingen hebben, contacteren we de inschrijvers met een definitieve datum. Op dat moment kan u uw inschrijving definitief maken en afrekenen.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en publiceert regelmatig artikels rond dit onderwerp in nieuwsbrieven. Dhr. Christophe vanhee heeft ondertussen in het kader van diverse (onderwijs)projecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be. Met praktische vragen kan u terecht bij febacademy@ugent.be.

Opmerkingen

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 per sessie.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Cursusnummer:
EB22_Vanhee_2021_Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023
Startdatum:
07.06.2023
Lesgevers:
Christophe Vanhee
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.