Actuele boekhoudkundige topics bij vzw's en stichtingen

Start op 21.11.2024

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EB22_Vanhee_2021_Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen Nederlands
Tags: Volledig aanbod

Beschrijving

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op actuele topics die verband houden met de boekhouding en financiële rapportering van vzw’s en stichtingen. Hierbij zullen alvast de volgende vragen aan bod komen:

  • Hoe moeten diverse types subsidies, legaten en schenkingen worden opgenomen (wanneer, voor welk bedrag, …)?
  • Hoe moet worden omgegaan met de diverse gebruiksrechten op activa (leasing, recht van opstal, vruchtgebruik, erfpacht, …)?
  • Hoe bewust omgaan met bestemde fondsen?
  • Wanneer moeten voorzieningen en waardeverminderingen worden aangelegd (bv. voor terug te betalen subsidies)?
  • Wat zijn de rapporteringsverplichtingen m.b.t. de financiële relaties met bestuurders en nauw gelieerde entiteiten?
  • Hoe moeten fusies tussen verenigingen en stichtingen boekhoudkundig verwerkt worden?

Tevens wordt ook kort ingegaan op de meeste recente adviezen en individuele beslissingen inzake boekhoudrecht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen met gevolgen voor verenigingen en stichtingen.

Tot slot wordt aan de deelnemers van deze opleiding de mogelijkheid geboden om een concrete vraag voorafgaand aan de opleiding aan de docent voor te leggen. Deze zal dan, voor zover ze voldoende generiek is, tijdens de opleiding aan bod komen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken van verenigingen en stichtingen en medewerkers van boekhoudkantoren die betrokken zijn bij het voeren van de boekhouding van verenigingen en stichtingen en/of de jaarlijkse afsluiting ervan. Ook voor medewerkers van toezichthoudende instanties (bv. subsidiërende overheden en bedrijfsrevisoren) kan deze opleiding aangewezen zijn. Voor het volgen van deze opleiding is enige boekhoudkundige voorkennis vereist.

Programma

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 325,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze. De opleiding vindt plaats in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en publiceert regelmatig artikels rond dit onderwerp in nieuwsbrieven. Dhr. Christophe vanhee heeft ondertussen in het kader van diverse (onderwijs)projecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be. Met praktische vragen kan u terecht bij febacademy@ugent.be.

Opmerkingen

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 per sessie.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Cursusnummer:
EB22_Vanhee_2021_Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
21.11.2024
Lesgevers:
Christophe Vanhee
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.