Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen

Starts on 28.10.2021

Economics, Business and Management

Interested?

More information
° EB22_Vanhee_2021_Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen NL
Tags: Alles , Accountancy - non-profitsector

Description

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werden de jaarrekeningrechtelijke en boekhoudkundige bepalingen voor vzw’s en stichtingen in grote mate op één lijn gebracht met deze voor vennootschappen. Desalniettemin werden in het WVV enkele specifieke bepalingen opgenomen voor vzw’s en stichtingen om rekening te houden met hun specifieke activiteiten, transacties en gebeurtenissen.. Ook de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) besteedt in een aantal adviezen aandacht aan enkele typische boekhoudkundige problematieken in de vzw-sector.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken van verenigingen en stichtingen en medewerkers van boekhoudkantoren die betrokken zijn bij het voeren van de boekhouding van verenigingen en stichtingen en/of de jaarlijkse afsluiting ervan. Ook voor medewerkers van toezichthoudende instanties (bv. subsidiërende overheden en bedrijfsrevisoren) kan deze opleiding aangewezen zijn. Voor het volgen van deze opleiding is enige boekhoudkundige voorkennis vereist.

Program

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op enkele van deze minder evidente, maar voor verenigingen en stichtingen vaak zeer belangrijke activiteiten, transacties en gebeurtenissen. Enkele voorbeelden van topics die zeker aan bod zullen komen zijn:

  • Boekingen van schenkingen, legaten en subsidies (hoe, wanneer en voor welk bedrag moet de verschillende types subsidies, schenkingen en legaten worden geboekt);
  • Het aanleggen van bestemde fondsen (waarvoor en wanneer kan dit);
  • Het boeken van herwaarderingsmeerwaarden (wanneer kan dit);
  • Boeking van een vermogensportefeuille (onder de geldbeleggingen of de financiële vaste activa);
  • Boekhoudkundige verwerking van erfpachtconstructies;
  • Verbonden entiteiten (wat verstaat men hieronder en welke relaties moeten tot uiting worden gebracht in de boekhouding);

Aan de deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om eventuele knelpuntboekingen binnen hun organisatie aan te brengen. Op voorwaarde dat deze enkele dagen voorafgaand aan de opleiding per email naar de docent woorden doorgestuurd, zullen deze dan aan bod kunnen komen tijdens de opleiding.

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 260,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze. De opleiding vindt plaats in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en publiceert regelmatig artikels rond dit onderwerp in nieuwsbrieven. Dhr. Christophe vanhee heeft ondertussen in het kader van diverse (onderwijs)projecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Na ontvangst en verwerking van de inschrijving sturen wij je een elektronische bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt je de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22_Vanhee_2021_Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and Management
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021, 2021 - 2022
Starting date:
28.10.2021
Lecturers:
Christophe Vanhee
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.