Postacademische opleiding gerechtsdeskundigen

Start op 15.05.2024

Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 2324JVNRG Nederlands Online beschikbaar

Juridische Vorming Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen

Beschrijving

Deze postacademische opleiding voorziet in een door de wet opgelegde juridische vorming voor alle (kandidaat) gerechtsdeskundigen die wensen opgenomen te worden in het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen (NRGD).

De opleiding werd erkend door het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de FOD Justiti

Het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen ging in voege vanaf 01.12.2022.

Het doel van deze postacademische opleiding is te voorzien in de door de wet opgelegde juridische vorming om te kunnen opgenomen worden in het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen. De opleiding staat open voor alle (kandidaat) gerechtsdeskundigen die wensen opgenomen te worden in het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen.

Na het succesvol afronden van de opleiding en het examen zal de student een universitair attest bekomen dat vermeldt dat aan de in de wet voorziene criteria voor juridische vorming voldaan is.


Programma

De opleiding behelst minimum 36 uur over volgende topics:

 • rechterlijke organisatie, algemene principes van burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken
 • algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken
 • minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen
 • aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken
 • aanstelling van de gerechtsdeskundige, verloop van het onderzoek en verslag in strafzaken, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken
 • aansprakelijkheid, verzekering en deontologie van de gerechtsdeskundige.

Opmerkingen

Lesdata

 • woensdag 15 mei 2024
 • vrijdag 17 mei 2024
 • zaterdag 18 mei 2024
 • woensdag 22 mei 2024
 • vrijdag 24 mei 2024
 • zaterdag 25 mei 2024
 • woensdag 29 mei 2024
 • vrijdag 31 mei 2024
 • zaterdag 1 juni 2024
 • woensdag 5 juni 2024
 • vrijdag 7 juni 2024

Cursusnummer:
2324JVNRG
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
15.05.2024
Lesgevers:
 • Prof. dr. Werner Jacobs
 • Prof. dr. Thierry Vansweevelt
 • Prof. dr. Beatrix Vanlerberghe
 • Prof. dr. Joachim Meese
 • Dr. Lieven Wostyn
Contactpersoon:
gerechtelijke.geneeskunde@uza.be
Locatie

 • UAntwerpen
  Campus Drie Eiken
  Universiteitsplein 1
  2610 Wilrijk
 • Online, via livestreaming.
  Meer informatie volgt na inschrijving.

Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.