Postacademische opleiding gerechtsdeskundigen

Starts on 15.05.2024

Law

Interested?

More information
° 2324JVNRG NL Available online

Juridische Vorming Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen

Description

Deze postacademische opleiding voorziet in een door de wet opgelegde juridische vorming voor alle (kandidaat) gerechtsdeskundigen die wensen opgenomen te worden in het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen (NRGD).

De opleiding werd erkend door het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de FOD Justiti

Het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen ging in voege vanaf 01.12.2022.

Het doel van deze postacademische opleiding is te voorzien in de door de wet opgelegde juridische vorming om te kunnen opgenomen worden in het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen. De opleiding staat open voor alle (kandidaat) gerechtsdeskundigen die wensen opgenomen te worden in het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen.

Na het succesvol afronden van de opleiding en het examen zal de student een universitair attest bekomen dat vermeldt dat aan de in de wet voorziene criteria voor juridische vorming voldaan is.


Program

De opleiding behelst minimum 36 uur over volgende topics:

 • rechterlijke organisatie, algemene principes van burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken
 • algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken
 • minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen
 • aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken
 • aanstelling van de gerechtsdeskundige, verloop van het onderzoek en verslag in strafzaken, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken
 • aansprakelijkheid, verzekering en deontologie van de gerechtsdeskundige.

Remarks

Lesdata

 • woensdag 15 mei 2024
 • vrijdag 17 mei 2024
 • zaterdag 18 mei 2024
 • woensdag 22 mei 2024
 • vrijdag 24 mei 2024
 • zaterdag 25 mei 2024
 • woensdag 29 mei 2024
 • vrijdag 31 mei 2024
 • zaterdag 1 juni 2024
 • woensdag 5 juni 2024
 • vrijdag 7 juni 2024

Course number:
2324JVNRG
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
15.05.2024
Lecturers:
 • Prof. dr. Werner Jacobs
 • Prof. dr. Thierry Vansweevelt
 • Prof. dr. Beatrix Vanlerberghe
 • Prof. dr. Joachim Meese
 • Dr. Lieven Wostyn
Contact person:
gerechtelijke.geneeskunde@uza.be
Location

 • UAntwerpen
  Campus Drie Eiken
  Universiteitsplein 1
  2610 Wilrijk
 • Online, via livestreaming.
  Meer informatie volgt na inschrijving.

More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.