Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EB22_Vanhee_2021_Juridische en fiscale aspecten van vzw's Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen

Beschrijving

Bij de opstart van een vzw is een goede juridische onderbouwing ervan noodzakelijk om achteraf problemen en nodeloze discussies te vermijden. Ook eenmaal men van start is gegaan blijft een goede opvolging van de verschillende juridische aspecten belangrijk.

Hoewel de benaming misschien anders doet vermoeden, hebben ook vzw’s wel degelijk fiscale verplichtingen. Deze kunnen een verregaande (financiële) invloed hebben op het beheer van een vzw en vragen dus ook de nodige aandacht.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot (toekomstige) bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van vzw's. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers/bestuurders kennis te laten maken met het juridische en fiscale reilen en zijlen binnen vzw’s. Voor het volgen van deze opleiding is geen bepaalde juridische of fiscale voorkennis vereist.

Programma

Deze opleiding vindt plaats gedurende drie halve dagen. Tijdens deze opleiding worden verschillende juridische en fiscale aspecten die verband houden met de werking en het beheer van een vzw op een gestructureerde wijze toegelicht.

Hierbij komen o.a. de volgende aspecten aan bod :

Juridische aspecten (9 oktober 2024 voormiddag)

 • Doel en voorwerp.
 • Leden : toetreding, rechten en verplichtingen, voorwaarden, uittreding, uitsluiting.
 • Algemene vergadering : samenstelling, bevoegdheden, wijze van bijeenroeping, wijze van beraadslaging, notulering.
 • Bestuur : samenstelling, bevoegdheden, bezoldiging, wijze van bijeenroeping, wijze van beraadslaging, notulering, belangenconflicten, bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Dagelijks bestuur : samenstelling, bevoegdheden, werking.
 • Vertegenwoordiging.
 • Statuten : verplichte vermeldingen.
 • Overige verplichtingen : juridisch/administratief, boekhoudkundig, giften.
 • Specifieke topics : vrijwilligerswerk, verenigingswerk, …

Fiscale aspecten (16 oktober 2024 voormiddag):

 • Regime inzake directe belastingen
 • Onderworpenheid rechtspersonenbelasting vs. vennootschapsbelasting
 • Statuut rechtspersonenbelasting : voornaamste principes
 • Statuut vennootschapsbelasting : voornaamste principes
 • Relevante formaliteiten
 • Specifieke topics : aandachtspunten inzake (on)roerende voorheffing, patrimoniumtaks, vrijwilligerswerk, verenigingswerk, …

Btw-aspecten (23 oktober 2024 voormiddag)

 • Basisbeginselen btw
 • Bepaling van het btw-statuut : vrijgestelde, gemengde of volledige btw-plichtige
 • Gedeeltelijke versus gemengde btw-plicht
 • Btw-vrijstellingen voor VZW’s
 • Aftrek van btw (methodes)
 • Verplichtingen opgelegd door de btw-regelgeving
 • Specifieke topics : zelfstandige groeperingen, btw-eenheden, vrijwilligerswerk, verenigingswerk, …

Na het volgen van deze opleiding zal u in staat zijn om, met de nodige kennis van zaken, de voornaamste juridische en fiscale aspecten binnen uw vereniging verder op te volgen en aan te sturen.

Om ervaringsuitwisseling en bijhorende intervisie tussen de deelnemers mogelijk te maken, wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 20.

Opmerkingen

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen. De academie kan de opleiding steeds uitstellen of annuleren wegens een beperkt aantal deelnemers.

Cursusnummer:
EB22_Vanhee_2021_Juridische en fiscale aspecten van vzw's
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022, 2022 - 2023, 2024 - 2025
Startdatum:
09.10.2024
Lesgevers:
Isabel Demeyere
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.