Juridische aspecten van de ruimtelijke ordening en stedenbouw

Start op 30.09.2024

Architectuur en ontwerp

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° jurro2025 Nederlands
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

De cursus geeft een volledig overzicht van de reglementering inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, vertrekkend van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.

In een onderdeel planning wordt nader ingegaan op de structuurplanning, de ruimtelijke beleidsplanning en uitvoeringsplanning en de regeling van de plannen van aanleg, en wordt inzicht gegeven in de planningsmethodiek en de inhoudelijke invulling van de plannen.

In het onderdeel dat handelt over de vergunningenverlening wordt onder meer aandacht besteed aan de vergunnings- en meldingsplicht, de vergunningsprocedure, en het inhoudelijke kader (waaronder het criterium van de goede ruimtelijke ordening en het thema van de zonevreemdheid).

Ook andere grote deelonderwerpen zoals de planschade en de planbaten, het grond- en pandendecreet, onteigeningen in de ruimtelijke ordening, de stedenbouwkundige misdrijven worden niet vergeten.

Telkens wordt de materie geïllustreerd en uitgediept aan de hand van concrete, dikwijls actuele voorbeelden uit de praktijk en de rechtspraak en met cases, zodat inzicht in het hoe en waarom van de regels wordt verworven.

Programma

Ontdek het volledige programma hier: https://studiekiezer.ugent.be/2024/micro-credential-juridische-aspecten-van-de-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw/programma

Cursusnummer:
jurro2025
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Architectuur en ontwerp, Burgerlijk ingenieur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
30.09.2024
Contactpersoon:
ugain@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.