Juridische aspecten van de ruimtelijke ordening en stedenbouw

Starts on 30.09.2024

Architecture and Design

Interested?

More information
° jurro2025 NL
Tags: Micro-credentials

Description

De cursus geeft een volledig overzicht van de reglementering inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, vertrekkend van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.

In een onderdeel planning wordt nader ingegaan op de structuurplanning, de ruimtelijke beleidsplanning en uitvoeringsplanning en de regeling van de plannen van aanleg, en wordt inzicht gegeven in de planningsmethodiek en de inhoudelijke invulling van de plannen.

In het onderdeel dat handelt over de vergunningenverlening wordt onder meer aandacht besteed aan de vergunnings- en meldingsplicht, de vergunningsprocedure, en het inhoudelijke kader (waaronder het criterium van de goede ruimtelijke ordening en het thema van de zonevreemdheid).

Ook andere grote deelonderwerpen zoals de planschade en de planbaten, het grond- en pandendecreet, onteigeningen in de ruimtelijke ordening, de stedenbouwkundige misdrijven worden niet vergeten.

Telkens wordt de materie geïllustreerd en uitgediept aan de hand van concrete, dikwijls actuele voorbeelden uit de praktijk en de rechtspraak en met cases, zodat inzicht in het hoe en waarom van de regels wordt verworven.

Program

Ontdek het volledige programma hier: https://studiekiezer.ugent.be/2024/micro-credential-juridische-aspecten-van-de-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw/programma

Course number:
jurro2025
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Architecture and Design, Civil Engineer
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
30.09.2024
Contact person:
ugain@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.