Interuniversitair getuigschrift klinische infectiologie en medische microbiologie

Start op 27.09.2022

Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DLLL000014 Nederlands
Tags: Geneeskunde

Beschrijving

Deze vorming richt zich hoofdzakelijk tot artsen-specialisten en apothekers klinisch biologen in opleiding die de beroepstitel Klinische Infectiologie of Medische Microbiologie beogen.

Deze opleiding wordt gezamenlijk ingericht door KU Leuven, UAntwerpen, UGent en VUB.

Inschrijvingen verlopen via KULeuven. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor deze opleiding via een online formulier, uiterlijk in te dienen op 31/08/2022. Het formulier kan je hier terugvinden.

De theoretische opleiding laat aan de kandidaten voor de bijzondere beroepstitels “arts-specialist in de Klinisch Infectiologie” en “arts-specialist in de Medisch Microbiologie” toe de in het Ministerieel Besluit gespecifieerde theoretische eindcompetenties te bereiken. Met het getuigschrift, behaald na slagen voor de toetsing, kunnen de kandidaten de verworven eindcompetenties bewijzen aan de erkenningscommissie.

Er wordt voor de vorming vertrokken van de basiskennis rond microbiologie en infectiologie verworven in de opleidingen interne geneeskunde en klinische biologie, waarbij deze vereiste basiskennis bij elk thema voorafgaandelijk wordt gespecifieerd en zo nodig kan worden bijgewerkt met een aangeraden wetenschappelijk artikel of vooraf opgenomen videoles.

Programma

Het onderwijs zelf verloopt interactief, vaak aan de hand van gevalstudies, en wordt maximaal verzorgd door één infectioloog en één microbioloog samen. De opleiding loopt over 1 jaar.

Het programma omvat:

  • 8 lesdagen van 7 uur interactief contactonderwijs
  • 11 lesmomenten van 4 uur in afstandsonderwijs
  • Een afsluitend examen

Lessen gaan door op weekdagen van september 2022 tot mei 2023. Meer info over de opleiding en het programma vind je hier.

Cursusnummer:
DLLL000014
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022, 2022 - 2023
Startdatum:
27.09.2022
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.