Interuniversitair getuigschrift klinische infectiologie en medische microbiologie

Starts on 01.09.2021

Medicine

Interested?

More information
° DLLL000014 NL
Tags: Geneeskunde

Description

Deze vorming richt zich hoofdzakelijk tot artsen-specialisten en apothekers klinisch biologen in opleiding die de beroepstitel Klinische Infectiologie of Medische Microbiologie beogen.

Deze opleiding wordt gezamenlijk ingericht door KU Leuven, UAntwerpen, UGent en VUB.

De theoretische opleiding laat aan de kandidaten voor de bijzondere beroepstitels “arts-specialist in de Klinisch Infectiologie” en “arts-specialist in de Medisch Microbiologie” toe de in het Ministerieel Besluit gespecifieerde theoretische eindcompetenties te bereiken. Met het getuigschrift, behaald na slagen voor de toetsing, kunnen de kandidaten de verworven eindcompetenties bewijzen aan de erkenningscommissie.

Er wordt voor de vorming vertrokken van de basiskennis rond microbiologie en infectiologie verworven in de opleidingen interne geneeskunde en klinische biologie, waarbij deze vereiste basiskennis bij elk thema voorafgaandelijk wordt gespecifieerd en zo nodig kan worden bijgewerkt met een aangeraden wetenschappelijk artikel of vooraf opgenomen videoles. Het onderwijs zelf verloopt interactief, vaak aan de hand van gevalstudies, en wordt maximaalverzorgd door één infectioloog en één microbioloog samen.

De volgende thema’s komen in de vorming aan bod:

Gastheer-pathogeen interacties - Werkingsmechanismen van antibiotica -Resistentiemechanismen tegen antibiotica - Behandeling van multiresistente kiemen -Antibioticumallergie - Preventie van infecties - Luchtweginfecties - Infecties van het cardiovasculaire stelsel - Abdominale infecties - Infecties van huid en weke delen -Osteoarticulaire infecties - Infecties van het centrale zenuwstelsel - Infecties van het oog- Urineweginfecties - Seksueel overdraagbare infecties en gynaecologische infecties -Koorts van onbekende oorsprong - HIV-infectie - Andere virale infecties - Infecties bij kwetsbare patiëntengroepen - Sepsis - Zoönosen - Reizigersgeneeskunde - Mycobacteriële infecties - Fungale infecties - Grondslagen van infectiepreventie en –controle - Outbreaks - Grondslagen van antimicrobial stewardship en antibioticabeleid -Pre-analytiek, staalverwerking, kweek en kweekonafhankelijke methodieken -Antimicrobiële gevoeligheidsbepaling en interpretatie

Program

De opleiding omvat ongeveer 100 contacturen en 200u verwerking en voorbereiding op de examens.

De opleiding wordt gevolgd door een examen.

Course number:
DLLL000014
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Medicine, Health Sciences
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
01.09.2021
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.