Integrale, geïnformeerde kwaliteitsontwikkeling: waarom, wat en hoe

Start op 25.01.2024

Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 23/DR/254A Nederlands

Hoe kan je je onderwijskwaliteit op een duurzame manier ontwikkelen, vertrekkende vanuit de schooleigen visie? Hoe doe je dit samen met je team, hoe maak je daarin passende keuzes en hoe kan datagebruik je daarbij helpen? Hoe verhouden schoolinterne ontwikkelingen zich tot externe verwachtingen, bijvoorbeeld uit de inspectie?

Beschrijving

In deze meerdaagse opleiding bouw je doorheen de verschillende samenkomsten een integrale, geïnformeerde aanpak uit voor schoolontwikkeling. Theoretische kaders worden als startpunt aangeboden en vervolgens toegepast op schooleigen praktijkvoorbeelden.

Programma

We starten op dag 1 met kaders rond integrale kwaliteitsontwikkeling. Wat zijn belangrijke principes, hoe pak je dat aan en waar loop je mogelijk tegenaan in de praktijk?

Tijdens dag 2 maken we een eerste stap: waar staan we en hoe weten we dat? We bespreken zelfevaluatie als hefboom voor kwaliteitsbeleid.

De derde en vierde dag plaatsen geïnformeerde schoolontwikkeling centraal. Eerst staan we stil bij het wat en waarom van datagebruik. Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van datagebruik en wat niet? In een tweede deel gaan we aan de slag met data (van verzamelen tot analyseren, interpreteren en omzetten naar acties).

Tijdens de vijfde dag bespreken we de inhoud en het doel van een plan voor kwaliteitsontwikkeling. We brengen de voorgaande stappen samen en gaan hier mee aan de slag.
In een ideaal scenario gaan ontwikkeling en verantwoording hand in hand.

We leggen onze aanpak en principes uit de vorige sessie naast het referentiekader voor onderwijskwaliteit in een zesde, afrondende lesdag.

In deze opleiding worden theoretische kaders steeds vertaald naar praktijkvoorbeelden.
De deelnemers nemen de eigen school als casus mee doorheen het traject en brengen eigen praktijkvragen, voorbeelden en data mee.
Tijdens de sessies wordt er afgewisseld tussen doceren en werken in kleine groepen vanuit de praktijkinbreng.

Cursusnummer:
23/DR/254A
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
25.01.2024
Lesgevers:
Kristin Vanlommel is lector ‘Organiseren van verandering in Onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht en geeft al heel wat jaren opleidingen aan (coördinerend) directeurs over schoolbeleid, datagebruik en onderwijsvernieuwing. Ze werkte vele jaren aan de Universiteit Antwerpen binnen de master ‘Opleidings- en Onderwijswetenschappen’.
Locatie

Centrum Nascholing Onderwijs, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.