Integrale, geïnformeerde kwaliteitsontwikkeling: waarom, wat en hoe

Starts on 25.01.2024

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 23/DR/254A NL

Hoe kan je je onderwijskwaliteit op een duurzame manier ontwikkelen, vertrekkende vanuit de schooleigen visie? Hoe doe je dit samen met je team, hoe maak je daarin passende keuzes en hoe kan datagebruik je daarbij helpen? Hoe verhouden schoolinterne ontwikkelingen zich tot externe verwachtingen, bijvoorbeeld uit de inspectie?

Description

In deze meerdaagse opleiding bouw je doorheen de verschillende samenkomsten een integrale, geïnformeerde aanpak uit voor schoolontwikkeling. Theoretische kaders worden als startpunt aangeboden en vervolgens toegepast op schooleigen praktijkvoorbeelden.

Program

We starten op dag 1 met kaders rond integrale kwaliteitsontwikkeling. Wat zijn belangrijke principes, hoe pak je dat aan en waar loop je mogelijk tegenaan in de praktijk?

Tijdens dag 2 maken we een eerste stap: waar staan we en hoe weten we dat? We bespreken zelfevaluatie als hefboom voor kwaliteitsbeleid.

De derde en vierde dag plaatsen geïnformeerde schoolontwikkeling centraal. Eerst staan we stil bij het wat en waarom van datagebruik. Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van datagebruik en wat niet? In een tweede deel gaan we aan de slag met data (van verzamelen tot analyseren, interpreteren en omzetten naar acties).

Tijdens de vijfde dag bespreken we de inhoud en het doel van een plan voor kwaliteitsontwikkeling. We brengen de voorgaande stappen samen en gaan hier mee aan de slag.
In een ideaal scenario gaan ontwikkeling en verantwoording hand in hand.

We leggen onze aanpak en principes uit de vorige sessie naast het referentiekader voor onderwijskwaliteit in een zesde, afrondende lesdag.

In deze opleiding worden theoretische kaders steeds vertaald naar praktijkvoorbeelden.
De deelnemers nemen de eigen school als casus mee doorheen het traject en brengen eigen praktijkvragen, voorbeelden en data mee.
Tijdens de sessies wordt er afgewisseld tussen doceren en werken in kleine groepen vanuit de praktijkinbreng.

Course number:
23/DR/254A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
25.01.2024
Lecturers:
Kristin Vanlommel is lector ‘Organiseren van verandering in Onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht en geeft al heel wat jaren opleidingen aan (coördinerend) directeurs over schoolbeleid, datagebruik en onderwijsvernieuwing. Ze werkte vele jaren aan de Universiteit Antwerpen binnen de master ‘Opleidings- en Onderwijswetenschappen’.
Location

Centrum Nascholing Onderwijs, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.