GV-03 Het nieuwe stikstofbeleid: implicaties voor de varkenssector

Start op 17.02.2023

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GV-03 Nederlands Online beschikbaar
Tags: Varken , Andere bijscholingen

Beschrijving

Stikstof is onmisbaar voor de natuur. Het is één van de voornaamste voedingsstoffen voor planten. Maar teveel stikstofdepositie zorgt voor twee problemen:

  1. Teveel voedingsstoffen of ‘vermesting’ (of ‘eutrofiëring’) waardoor planten die van stikstof houden andere planten overwoekeren
  2. Verzuring waarbij stikstof- en zwavelverbindingen uit de lucht leiden tot een daling van de pH van de bodem en het water.

De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) van de overheid, heeft als doelstelling te zorgen voor minder stikstof in onze waterlopen en lucht.

De eerste presentatie zal toelichten wat PAS concreet betekent voor de varkenshouder en voor de Vlaamse varkenssector.

De volgende presentaties zullen de mogelijkheden overlopen voor stikstofreductie op varkensbedrijven, waarbij de ene presentatie de nadruk zal leggen op stalaanpassingen en de tweede op voederaanpassingen.

Programma

14.00-14.45 Wat betekent PAS voor de varkenshouder? - Katrien Boussery, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid

14.45-15.30 Mogelijkheden voor stikstofreductie: oplossingen bij de bron tot end of pipe (incl. stalinrichting) - Isabelle Vermander, DLV

15.30-16.00 Koffiepauze

16.00-17.00 Belang van voeding in het kader van nieuwe stikstofbeleid – Patricia Beckers, Cargill

Cursusnummer:
GV-03
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
17.02.2023
Lesgevers:
Boussery Katrien
Vermander Isabelle
Beckers Patricia
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.