GV-03 Het nieuwe stikstofbeleid: implicaties voor de varkenssector

Starts on 17.02.2023

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GV-03 NL Available online
Tags: Varken , Andere bijscholingen

Description

Stikstof is onmisbaar voor de natuur. Het is één van de voornaamste voedingsstoffen voor planten. Maar teveel stikstofdepositie zorgt voor twee problemen:

  1. Teveel voedingsstoffen of ‘vermesting’ (of ‘eutrofiëring’) waardoor planten die van stikstof houden andere planten overwoekeren
  2. Verzuring waarbij stikstof- en zwavelverbindingen uit de lucht leiden tot een daling van de pH van de bodem en het water.

De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) van de overheid, heeft als doelstelling te zorgen voor minder stikstof in onze waterlopen en lucht.

De eerste presentatie zal toelichten wat PAS concreet betekent voor de varkenshouder en voor de Vlaamse varkenssector.

De volgende presentaties zullen de mogelijkheden overlopen voor stikstofreductie op varkensbedrijven, waarbij de ene presentatie de nadruk zal leggen op stalaanpassingen en de tweede op voederaanpassingen.

Program

14.00-14.45 Wat betekent PAS voor de varkenshouder? - Katrien Boussery, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid

14.45-15.30 Mogelijkheden voor stikstofreductie: oplossingen bij de bron tot end of pipe (incl. stalinrichting) - Isabelle Vermander, DLV

15.30-16.00 Koffiepauze

16.00-17.00 Belang van voeding in het kader van nieuwe stikstofbeleid – Patricia Beckers, Cargill

Course number:
GV-03
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
17.02.2023
Lecturers:
Boussery Katrien
Vermander Isabelle
Beckers Patricia
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.