Grondige kennismaking met het overheidsboekhouden

Start op 16.12.2021

Economie, business en Management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EB22_Vanhee_2021_Grondige kennismaking met het overheidsboekhouden Nederlands
Tags: Alles , Accountancy - publieke sector

Beschrijving

Het overheidsboekhouden heeft de afgelopen decennia een grote metamorfose ondergaan. Bijna alle overheden in België zijn ondertussen overgestapt naar een vermogensboekhouding, veelal gesteund op de vennootschapsboekhouding zoals voorgeschreven door het Wetboek van Economisch Recht. Niettegenstaande de komst van het vermogensboekhouden is de budgettaire boekhouding de hoeksteen gebleven in de financiële cyclus van overheden. Daarnaast is gebleken dat bij de introductie van het vermogensboekhouden in een overheidscontext zich een aantal specifieke vraagstukken stellen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot eenieder die om een of andere reden meer inzicht wil verwerven in de specificiteit van een boekhouding in een overheidscontext. We denken hierbij aan (nieuwe) medewerkers van financiële diensten van overheden die in hun voorgaande werkervaring of opleiding weinig in aanraking zijn gekomen overheidsboekhouden. Deze opleiding is ook aanwezen voor beleidsmedewerkers van andere overheidsdiensten en medewerkers van diverse externe stakeholders die een algemeen beeld willen krijgen over de werking van een boekhouding in een overheidscontext.

Programma

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op de manier waarop diverse overheden in België hun boekhouding moeten voeren, het specifieke vakjargon ervan en de verschillende uitdagingen die zich stellen. Concreet zal deze opleiding zich o.a. richten op de volgende vragen:

  • Wat is het wetgevend kader van de recente de boekhoudhervormingen in de Belgische publieke sector en wat zijn hun drijfveren?
  • Wat zijn de fundamentele verschilpunten tussen een overheidsboekhouding versus een ondernemingsboekhouding?
  • Welke zijn de principes van en hoe werkt een budgettaire boekhouding?
  • Hoe verhouden de vermogensboekhouding en budgettaire boekhouding zicht tot elkaar?
  • Hoe wordt de audit in de publieke sector georganiseerd?
  • Voor welke uitdagingen staan overheden op boekhoudkundig vlak en aan welke (internationale) tendensen zijn ze onderhevig?

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers per sessie beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om tijdens de sessie een jaarrekening (bij voorkeur de proef- en saldibalans op basis waarvan de neergelegde jaarrekening werd opgesteld) van een (hun) vzw of stichting mee te brengen zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding. Zodoende kan tijdens de opleiding reeds de theorie aan de praktijk gekoppeld worden.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 250,00(vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en , in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauzes.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als onderzoeksmedewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent.
Dhr. Christophe Vanhee heeft in het kader van diverse onderzoeks- en adviesopdrachten een ruime ervaring opgedaan in dit vakdomein en treedt vaak op als docent hieromtrent.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Opmerkingen

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de onlineopleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijke verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Cursusnummer:
EB22_Vanhee_2021_Grondige kennismaking met het overheidsboekhouden
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en Management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2020 - 2021, 2021 - 2022
Startdatum:
16.12.2021
Lesgevers:
Christophe Vanhee
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.