Grondige kennismaking met het overheidsboekhouden

Starts on 08.10.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EB22_Vanhee_2021_Grondige kennismaking met het overheidsboekhouden NL
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen

Description

Het overheidsboekhouden heeft de afgelopen decennia een grote metamorfose ondergaan. Bijna alle overheden in België zijn ondertussen overgestapt naar een vermogensboekhouding, veelal gesteund op de vennootschapsboekhouding zoals voorgeschreven door het Wetboek van Economisch Recht. Niettegenstaande de komst van het vermogensboekhouden is de budgettaire boekhouding de hoeksteen gebleven in de financiële cyclus van overheden. Daarnaast is gebleken dat bij de introductie van het vermogensboekhouden in een overheidscontext zich een aantal specifieke vraagstukken stellen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot eenieder die om een of andere reden meer inzicht wil verwerven in de specificiteit van een boekhouding in een overheidscontext. We denken hierbij aan (nieuwe) medewerkers van financiële diensten van overheden die in hun voorgaande werkervaring of opleiding weinig in aanraking zijn gekomen overheidsboekhouden. Deze opleiding is ook aanwezen voor beleidsmedewerkers van andere overheidsdiensten en medewerkers van diverse externe stakeholders die een algemeen beeld willen krijgen over de werking van een boekhouding in een overheidscontext.

Program

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op de manier waarop diverse overheden in België hun boekhouding moeten voeren, het specifieke vakjargon ervan en de verschillende uitdagingen die zich stellen. Concreet zal deze opleiding zich o.a. richten op de volgende vragen:

  • Wat is het wetgevend kader van de recente de boekhoudhervormingen in de Belgische publieke sector en wat zijn hun drijfveren?
  • Wat zijn de fundamentele verschilpunten tussen een overheidsboekhouding versus een ondernemingsboekhouding?
  • Welke zijn de principes van en hoe werkt een budgettaire boekhouding?
  • Hoe verhouden de vermogensboekhouding en budgettaire boekhouding zicht tot elkaar?
  • Hoe wordt de audit in de publieke sector georganiseerd?
  • Voor welke uitdagingen staan overheden op boekhoudkundig vlak en aan welke (internationale) tendensen zijn ze onderhevig?

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers per sessie beperkt tot 15.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 375,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauzes. Mocht door omstandigheden de opleiding on campus niet kunnen doorgaan zal deze online via MS Teams georganiseerd worden.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als onderzoeksmedewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent.
Dhr. Christophe Vanhee heeft in het kader van diverse onderzoeks- en adviesopdrachten een ruime ervaring opgedaan in dit vakdomein en treedt vaak op als docent hieromtrent.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22_Vanhee_2021_Grondige kennismaking met het overheidsboekhouden
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
08.10.2024
Lecturers:
Christophe Vanhee
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.