GR-04: Nieuwigheden in het land van de sensortechnologie (Expovet)

Start op 19.11.2022

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GR-04 Nederlands
Tags: Herkauwers

Beschrijving

De laatste decennia heeft de rundveehouderij heel wat veranderingen ondergaan. Het aantal bedrijven is afgenomen, maar het aantal dieren per bedrijf is sterk gestegen, met daarenboven een toegenomen productiviteit per koe. Op deze steeds groter wordende bedrijven is de werklast toegenomen, met als gevolg dat er minder aandacht kan besteed worden aan elke individuele koe.

Het automatisch monitoren van de dieren met behulp van sensortechnologie maakt het echter mogelijk om ook bij grote groepen dieren individuele observaties uit te voeren. Sensoren zijn in staat om grote hoeveelheden objectieve data te vergaren met betrekking tot de algemene gezondheid en de productiviteit van ieder dier. Op basis van deze data kan de veehouder vervolgens dieren gaan selecteren, bijvoorbeeld in het kader van de voortplanting of de algemene gezondheidstoestand.

Tijdens deze lesnamiddag zal dieper ingegaan worden op het gebruik van sensoren voor de opvolging van de uiergezondheid, tochtdetectie en ziektedetectie op rundveebedrijven.

Programma

14u00-14u40: Het gebruik van sensoren om de uiergezondheid in beeld te brengen (Dr. Kristine Piccart)

14u40-15u20: Zijn sensoren in staat om zieke kalveren sneller dan de veehouder te detecteren? (Da. Florian De Bruyne)

15u20-16u00: Tochtdetectie, kan dat nog op het oog of moeten we dit uit handen geven aan sensoren? (Dr. Ir. Judith Roelofs)

Opmerkingen

Les gaat door tijdens Expovet, Oktoberhallen Schrovestraat 22A, 9280 Lebbeke

Cursusnummer:
GR-04
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
19.11.2022
Lesgevers:
Roelofs Judith
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.