GR-04: Nieuwigheden in het land van de sensortechnologie (Expovet)

Starts on 19.11.2022

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GR-04 NL
Tags: Herkauwers

Description

De laatste decennia heeft de rundveehouderij heel wat veranderingen ondergaan. Het aantal bedrijven is afgenomen, maar het aantal dieren per bedrijf is sterk gestegen, met daarenboven een toegenomen productiviteit per koe. Op deze steeds groter wordende bedrijven is de werklast toegenomen, met als gevolg dat er minder aandacht kan besteed worden aan elke individuele koe.

Het automatisch monitoren van de dieren met behulp van sensortechnologie maakt het echter mogelijk om ook bij grote groepen dieren individuele observaties uit te voeren. Sensoren zijn in staat om grote hoeveelheden objectieve data te vergaren met betrekking tot de algemene gezondheid en de productiviteit van ieder dier. Op basis van deze data kan de veehouder vervolgens dieren gaan selecteren, bijvoorbeeld in het kader van de voortplanting of de algemene gezondheidstoestand.

Tijdens deze lesnamiddag zal dieper ingegaan worden op het gebruik van sensoren voor de opvolging van de uiergezondheid, tochtdetectie en ziektedetectie op rundveebedrijven.

Program

14u00-14u40: Het gebruik van sensoren om de uiergezondheid in beeld te brengen (Dr. Kristine Piccart)

14u40-15u20: Zijn sensoren in staat om zieke kalveren sneller dan de veehouder te detecteren? (Da. Florian De Bruyne)

15u20-16u00: Tochtdetectie, kan dat nog op het oog of moeten we dit uit handen geven aan sensoren? (Dr. Ir. Judith Roelofs)

Remarks

Les gaat door tijdens Expovet, Oktoberhallen Schrovestraat 22A, 9280 Lebbeke

Course number:
GR-04
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
19.11.2022
Lecturers:
Roelofs Judith
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.