GR-02 Moderne praktijkvoering rekening houdend met de huidige AMCRA-richtlijnen

Start op 27.10.2023

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GR-02 Nederlands Online beschikbaar
Tags: Herkauwers

Beschrijving

De toenemende resistentie tegenover antibiotica zorgt ook in de humane geneeskunde voor een grote dreiging. Om deze dreiging enigszins onder controle te krijgen en ook te houden, werd niet alleen in de humane maar ook in de diergeneeskunde het gebruik van antibiotica gerationaliseerd.

Tijdens deze namiddag zal uitgebreid worden stil gestaan bij het gebruik van antibiotica in de moderne rundveegeneeskunde rekening houdend met de van kracht zijnde wetgeving.

Programma

14u00-15u00: Het AMCRA-formularium en richtlijnen voor runderen (Dr. Fabiana Dal Pozzo, AMCRA)

15u00-15u30: Het gebruik van het AMCRA-formularium bij het gebruik van antibiotica bij sepsis en pneumonie bij (jonge) runderen (Drs Mathilde Pas, UGent)

15u30-16u00: Pauze

16u00-16u30: Het gebruik van antibiotica tijdens de keizersnede bij het rund: AMCRA-advies op basis van uitgebreid overleg met experten (Dr. Bénédicte Callens, AMCRA)

16u30-17u30: Registratie van antibioticumgebruik in de rundveediergeneeskunde, van regelgeving tot praktijk: resultaten tot vandaag (Dr. Wannes Vanderhaeghen, AMCRA)

Cursusnummer:
GR-02
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
27.10.2023
Lesgevers:
Dal Pozzo Fabiana
Pas Mathilde
Callens Bénédicte
Vanderhaeghen Wannes
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.