GR-02 Moderne praktijkvoering rekening houdend met de huidige AMCRA-richtlijnen

Starts on 27.10.2023

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GR-02 NL Available online
Tags: Herkauwers

Description

De toenemende resistentie tegenover antibiotica zorgt ook in de humane geneeskunde voor een grote dreiging. Om deze dreiging enigszins onder controle te krijgen en ook te houden, werd niet alleen in de humane maar ook in de diergeneeskunde het gebruik van antibiotica gerationaliseerd.

Tijdens deze namiddag zal uitgebreid worden stil gestaan bij het gebruik van antibiotica in de moderne rundveegeneeskunde rekening houdend met de van kracht zijnde wetgeving.

Program

14u00-15u00: Het AMCRA-formularium en richtlijnen voor runderen (Dr. Fabiana Dal Pozzo, AMCRA)

15u00-15u30: Het gebruik van het AMCRA-formularium bij het gebruik van antibiotica bij sepsis en pneumonie bij (jonge) runderen (Drs Mathilde Pas, UGent)

15u30-16u00: Pauze

16u00-16u30: Het gebruik van antibiotica tijdens de keizersnede bij het rund: AMCRA-advies op basis van uitgebreid overleg met experten (Dr. Bénédicte Callens, AMCRA)

16u30-17u30: Registratie van antibioticumgebruik in de rundveediergeneeskunde, van regelgeving tot praktijk: resultaten tot vandaag (Dr. Wannes Vanderhaeghen, AMCRA)

Course number:
GR-02
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
27.10.2023
Lecturers:
Dal Pozzo Fabiana
Pas Mathilde
Callens Bénédicte
Vanderhaeghen Wannes
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.