GP-04 : De behandeling van slijtageproblemen van het paardengebit

Start op 19.11.2021

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GP-04 Nederlands
Tags: Paard

Beschrijving

Slijtageproblemen ontwikkelen zich heel gemakkelijk in het paardengebit. Dit geeft
aanleiding tot een variatie aan klinische klachten zowel tijdens het kauwproces als bij het
berijden. Het vergt een goede kennis van de anatomie en fysiologie van het gebit, alsook van
de voorhanden zijnde instrumenten om deze problemen efficiënt te kunnen behandelen.
Tijdens deze praktische namiddag wordt de moderne aanpak van een gebitsverzorging bij
het paard overlopen en geoefend op kadavers. In kleine groepjes start men eerst met het in
kaart brengen van alle slijtageproblemen. Na bespreking van een plan van aanpak wordt
aangeleerd hoe men wetenschappelijk verantwoord en op een systematische wijze
correcties kan aanbrengen aan het gebit, gebruik makend van gemotoriseerd materiaal. Ook
het belang van wolfskiezen en hoe men deze eventueel verwijdert wordt overlopen en
geoefend.


Na afloop van deze namiddag bent u in staat om ook de kleinste afwijkingen in de slijtage
van het paardengebit naar waarde in te schatten. U kan een behandelingsplan opmaken op
basis van een grondig mondonderzoek. U hebt de nodige kennis verzameld om
gemotoriseerde vijlen op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken bij de correctie
van slijtageproblemen. U kan adviezen formuleren voor de verdere opvolging van patiënten
met slijtageproblemen.

Opmerkingen

Deze bijscholing richt zich op recent afgestudeerde dierenartsen die zich meer willen
toeleggen op de paardentandheelkunde.

Cursusnummer:
GP-04
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
19.11.2021
Lesgevers:
Vlaminck Lieven
Leps Alexis
Korsos Szabolcs
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.