GP-04 : De behandeling van slijtageproblemen van het paardengebit

Starts on 19.11.2021

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GP-04 NL
Tags: Paard

Description

Slijtageproblemen ontwikkelen zich heel gemakkelijk in het paardengebit. Dit geeft
aanleiding tot een variatie aan klinische klachten zowel tijdens het kauwproces als bij het
berijden. Het vergt een goede kennis van de anatomie en fysiologie van het gebit, alsook van
de voorhanden zijnde instrumenten om deze problemen efficiënt te kunnen behandelen.
Tijdens deze praktische namiddag wordt de moderne aanpak van een gebitsverzorging bij
het paard overlopen en geoefend op kadavers. In kleine groepjes start men eerst met het in
kaart brengen van alle slijtageproblemen. Na bespreking van een plan van aanpak wordt
aangeleerd hoe men wetenschappelijk verantwoord en op een systematische wijze
correcties kan aanbrengen aan het gebit, gebruik makend van gemotoriseerd materiaal. Ook
het belang van wolfskiezen en hoe men deze eventueel verwijdert wordt overlopen en
geoefend.


Na afloop van deze namiddag bent u in staat om ook de kleinste afwijkingen in de slijtage
van het paardengebit naar waarde in te schatten. U kan een behandelingsplan opmaken op
basis van een grondig mondonderzoek. U hebt de nodige kennis verzameld om
gemotoriseerde vijlen op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken bij de correctie
van slijtageproblemen. U kan adviezen formuleren voor de verdere opvolging van patiënten
met slijtageproblemen.

Remarks

Deze bijscholing richt zich op recent afgestudeerde dierenartsen die zich meer willen
toeleggen op de paardentandheelkunde.

Course number:
GP-04
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
19.11.2021
Lecturers:
Vlaminck Lieven
Leps Alexis
Korsos Szabolcs
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.