Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° OPL019 Nederlands
Tags: Diversiteit , Opleidingen

Beschrijving

Het is je wellicht niet ontgaan: de roep om genderinclusief taalgebruik klinkt almaar luider. In deze opleiding kaderen we deze maatschappelijke tendens vanuit een taalkundig perspectief en bieden we praktische wenken om genderinclusief te schrijven in het Nederlands.

 • Is het een probleem dat in veel talen de grammaticaal mannelijke vormen gelden als de standaardvormen – zoals in de zin Morgen brengt de kiezer zijn stem uit, waarin 'de kiezer' en 'zijn' niet enkel naar mannen verwijzen?
 • Wat leert het onderzoek ons hierover?
 • Hoe kunnen we genderinclusief spreken en schrijven? Hoe verschilt het Nederlands op dat vlak van andere talen?
 • Hebben genderneutrale voornaamwoorden zoals ‘hen’ en ‘die’ kans op slagen? En kan genderinclusieve taalplanning effectief leiden tot taalverandering?

Al deze vragen komen aan bod in deze opleiding, die uit twee sessies bestaat: een theoretische lezing en een praktische, meer praktijkgeoriënteerde les.

Programma

Inhoud

Een taalkundig perspectief op genderinclusieve taal: het debat gekaderd

 • Dinsdag 2 mei (19u-21u)
 • Campus Mercator, lokaal A108
 • Deze lezing benadert het debat rond genderinclusief taalgebruik vanuit een taalkundig perspectief. We gaan in op bezwaren tegenover zgn. ‘androcentrisch’ taalgebruik, dat mannelijke vormen als neutraal voorstelt, en evalueren de legitimiteit van die bezwaren op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ook op de impact van een taalsysteem op de mogelijkheden om een taal genderinclusiever te maken wordt nader ingegaan. Wie met kennis van zaken wil deelnemen aan het debat over genderinclusief taalgebruik, kan in deze sessie de nodige inspiratie opdoen.

Genderinclusief schrijven in de praktijk

 • Woensdag 3 mei (19u-21u)
 • Campus Mercator, lokaal A108
 • Hoe kan je in het Nederlands genderinclusief schrijven? Deze praktijkgerichte oriëntatiesessie geeft daarover advies, op basis van het beschikbare wetenschappelijke onderzoek. De les staat open voor alle geïnteresseerden, maar is in het bijzonder gericht op communicatieprofessionals.

Voor wie?

 • Iedereen met interesse in het debat rond genderinclusief taalgebruik, in het bijzonder communicatieprofessionals.
 • Er worden maximum 50 deelnemers toegelaten. De opleiding vindt plaats vanaf 10 deelnemers.

Evaluatie?

 • Je ontvangt een getuigschrift na afloop van de opleiding. Actieve participatie en oefeningen in de praktijkles vormen de basis voor de evaluatie.
 • We bieden ook de mogelijkheid om slechts één van de twee sessies bij te wonen. In dat geval ontvang je een attest van deelname.

Prijs?

 • volledige opleiding: 45 euro
 • enkel sessie 1 (2 mei): 20 euro
 • enkel sessie 2 (3 mei): 30 euro

Hulp nodig bij inschrijven?

Opmerkingen

Deze opleiding is een initiatief van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Cursusnummer:
OPL019
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Taal en literatuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
02.05.2023
Lesgevers:
Sarah Van Hoof
Sofie Decock
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.