Education and Pedagogy

Interested?

More information
° OPL019 NL
Tags: Diversiteit , Opleidingen

Description

Het is je wellicht niet ontgaan: de roep om genderinclusief taalgebruik klinkt almaar luider. In deze opleiding kaderen we deze maatschappelijke tendens vanuit een taalkundig perspectief en bieden we praktische wenken om genderinclusief te schrijven in het Nederlands.

 • Is het een probleem dat in veel talen de grammaticaal mannelijke vormen gelden als de standaardvormen – zoals in de zin Morgen brengt de kiezer zijn stem uit, waarin 'de kiezer' en 'zijn' niet enkel naar mannen verwijzen?
 • Wat leert het onderzoek ons hierover?
 • Hoe kunnen we genderinclusief spreken en schrijven? Hoe verschilt het Nederlands op dat vlak van andere talen?
 • Hebben genderneutrale voornaamwoorden zoals ‘hen’ en ‘die’ kans op slagen? En kan genderinclusieve taalplanning effectief leiden tot taalverandering?

Al deze vragen komen aan bod in deze opleiding, die uit twee sessies bestaat: een theoretische lezing en een praktische, meer praktijkgeoriënteerde les.

Program

Inhoud

Een taalkundig perspectief op genderinclusieve taal: het debat gekaderd

 • Dinsdag 2 mei (19u-21u)
 • Campus Mercator, lokaal A108
 • Deze lezing benadert het debat rond genderinclusief taalgebruik vanuit een taalkundig perspectief. We gaan in op bezwaren tegenover zgn. ‘androcentrisch’ taalgebruik, dat mannelijke vormen als neutraal voorstelt, en evalueren de legitimiteit van die bezwaren op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ook op de impact van een taalsysteem op de mogelijkheden om een taal genderinclusiever te maken wordt nader ingegaan. Wie met kennis van zaken wil deelnemen aan het debat over genderinclusief taalgebruik, kan in deze sessie de nodige inspiratie opdoen.

Genderinclusief schrijven in de praktijk

 • Woensdag 3 mei (19u-21u)
 • Campus Mercator, lokaal A108
 • Hoe kan je in het Nederlands genderinclusief schrijven? Deze praktijkgerichte oriëntatiesessie geeft daarover advies, op basis van het beschikbare wetenschappelijke onderzoek. De les staat open voor alle geïnteresseerden, maar is in het bijzonder gericht op communicatieprofessionals.

Voor wie?

 • Iedereen met interesse in het debat rond genderinclusief taalgebruik, in het bijzonder communicatieprofessionals.
 • Er worden maximum 50 deelnemers toegelaten. De opleiding vindt plaats vanaf 10 deelnemers.

Evaluatie?

 • Je ontvangt een getuigschrift na afloop van de opleiding. Actieve participatie en oefeningen in de praktijkles vormen de basis voor de evaluatie.
 • We bieden ook de mogelijkheid om slechts één van de twee sessies bij te wonen. In dat geval ontvang je een attest van deelname.

Prijs?

 • volledige opleiding: 45 euro
 • enkel sessie 1 (2 mei): 20 euro
 • enkel sessie 2 (3 mei): 30 euro

Hulp nodig bij inschrijven?

Remarks

Deze opleiding is een initiatief van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Course number:
OPL019
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
02.05.2023
Lecturers:
Sarah Van Hoof
Sofie Decock
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.