Fietsen in het donker: een verhelderend onderzoek in Oost-Vlaanderen

Sociale wetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 2022-Lecture5 Nederlands
Tags: Kort- en langlopende opleidingen

Beschrijving

De provincie Oost-Vlaanderen wil het aandeel fietsers in de modal split van vervoerswijzen verhogen. De provincie investeert hiervoor in kwalitatieve fietsinfrastructuur. Er wordt standaard voorzien in openbare verlichting om ook wanneer er geen of onvoldoende daglicht is, fietsen te faciliteren. Op specifieke plaatsen wordt alternatieve openbare verlichting geplaatst of worden andere ingrepen, zoals actieve wegmarkering, toegepast.

Vanuit een bezorgdheid over lichthinder worden echter vragen gesteld naar de effectiviteit van deze ingrepen. Aangezien bijna een derde van de woon-werkverplaatsingen in het donker plaatsvindt ('s morgen of 's avonds), is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de noden en wensen van fietsers om in het donker te kunnen en willen fietsen.

Dit onderzoek bestaat uit drie delen: een literatuurstudie over fietsen in het donker, evaluaties van bestaande fietsinfrastructuur in Oost-Vlaanderen (inclusief diepte-interviews) en een online enquête. Als onderdeel van de enquête moeten de respondenten ook een stated preference experiment of keuze-experiment invullen. Deze methode laat toe om te meten welke elementen of attributen de grootste impact hebben op de keuze van fietsinfrastructuur in het donker. De respondenten geven aan in welke hypothetische situatie (bestaande uit een combinatie van attributen) ze het liefst willen fietsen op vlak van veiligheid en aantrekkelijkheid van een fietspad.

Door middel van multinomiale logistische regressie is het mogelijk om het relatieve belang tussen de verschillende attributen en mogelijk significante verschillen tussen groepen te bepalen. De resultaten van dit experiment kunnen vergeleken worden met de resultaten van de enquête en de diepte-interviews. Op basis van dit onderzoek wil de provincie duidelijke adviezen en richtlijnen met betrekking tot verlichting langs fietssnelwegen.

Cursusnummer:
2022-Lecture5
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Sociale wetenschappen, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Lesgevers:
Caroline Beckers
Contactpersoon:
ipvw.ices@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.