Fietsen in het donker: een verhelderend onderzoek in Oost-Vlaanderen

Social Sciences

Interested?

More information
° 2022-Lecture5 NL
Tags: Kort- en langlopende opleidingen

Description

De provincie Oost-Vlaanderen wil het aandeel fietsers in de modal split van vervoerswijzen verhogen. De provincie investeert hiervoor in kwalitatieve fietsinfrastructuur. Er wordt standaard voorzien in openbare verlichting om ook wanneer er geen of onvoldoende daglicht is, fietsen te faciliteren. Op specifieke plaatsen wordt alternatieve openbare verlichting geplaatst of worden andere ingrepen, zoals actieve wegmarkering, toegepast.

Vanuit een bezorgdheid over lichthinder worden echter vragen gesteld naar de effectiviteit van deze ingrepen. Aangezien bijna een derde van de woon-werkverplaatsingen in het donker plaatsvindt ('s morgen of 's avonds), is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de noden en wensen van fietsers om in het donker te kunnen en willen fietsen.

Dit onderzoek bestaat uit drie delen: een literatuurstudie over fietsen in het donker, evaluaties van bestaande fietsinfrastructuur in Oost-Vlaanderen (inclusief diepte-interviews) en een online enquête. Als onderdeel van de enquête moeten de respondenten ook een stated preference experiment of keuze-experiment invullen. Deze methode laat toe om te meten welke elementen of attributen de grootste impact hebben op de keuze van fietsinfrastructuur in het donker. De respondenten geven aan in welke hypothetische situatie (bestaande uit een combinatie van attributen) ze het liefst willen fietsen op vlak van veiligheid en aantrekkelijkheid van een fietspad.

Door middel van multinomiale logistische regressie is het mogelijk om het relatieve belang tussen de verschillende attributen en mogelijk significante verschillen tussen groepen te bepalen. De resultaten van dit experiment kunnen vergeleken worden met de resultaten van de enquête en de diepte-interviews. Op basis van dit onderzoek wil de provincie duidelijke adviezen en richtlijnen met betrekking tot verlichting langs fietssnelwegen.

Course number:
2022-Lecture5
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Social Sciences, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Lecturers:
Caroline Beckers
Contact person:
ipvw.ices@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.