F-05 Voedselallergenen: een complex probleem en een uitdaging voor patiënt en stakeholders.

Start op 25.04.2024

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° F-05 Nederlands Online beschikbaar
Tags: Veterinaire Volksgezondheid

Beschrijving

In de inleidende presentatie zal aan de hand van een systeemmap de globale problematiek van voedselallergenen worden beschreven: welke componenten zijn verantwoordelijk voor de immuunrespons, vermijden is de enige boodschap voor de patiënt, de regelgeving omtrent de verplichte etikettering, PAL etikettering, handhaving, impact van processing van de ingrediënten.

Daaropvolgend zal er een overzicht gegeven worden over welke technieken kunnen gebruikt worden voor het detecteren van voedselallergenen. Naargelang de doelstelling en context hebben al deze technieken voor- en nadelen. Het belang van LOD, LOQ, reproduceerbaarheid en juistheid en hoe deze bepaald worden, wordt toegelicht. De kwaliteit van een resultaat wordt niet alleen bepaald door de analyse zelf maar ook door de monstername en de extraheerbaarheid van de target die in de analyse wordt gemeten. Naast de klassieke analyses die uitgevoerd worden in een labo zal ook ingegaan worden op eenvoudige sneltesten.

Handhaving, rechtszekerheid en gelijk speelveld voor producenten betekent dat harmonisatie op vlak van analyses cruciaal is. Waarom dit zo complex is en hoe gestreefd wordt naar harmonisatie wordt toegelicht in de laatste presentatie. O.a. toelichting van de ENFADL werkgroep allergenen, verschillende werkgroepen hierbinnen, + projecten lopend op nationaal (vb. FOD ENSURED) en EU vlak (vb. EFSA-ThrAll), …)

Programma

14u00-14u50: Marc De Loose: Voedselallergenen: Inleiding en context

14u50- 15u40: Isabel Taverniers: 2. Detectie van voedselallergenen in functie van handhaving van etiketteringsregelgeving en PAL etikettering

15u40-16u10: Pauze

16u10-17u: Christof Van Poucke: Interpretatie en harmonisatie: een grote uitdaging.

Cursusnummer:
F-05
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
25.04.2024
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.