F-05 Voedselallergenen: een complex probleem en een uitdaging voor patiënt en stakeholders.

Starts on 25.04.2024

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° F-05 NL Available online
Tags: Veterinaire Volksgezondheid

Description

In de inleidende presentatie zal aan de hand van een systeemmap de globale problematiek van voedselallergenen worden beschreven: welke componenten zijn verantwoordelijk voor de immuunrespons, vermijden is de enige boodschap voor de patiënt, de regelgeving omtrent de verplichte etikettering, PAL etikettering, handhaving, impact van processing van de ingrediënten.

Daaropvolgend zal er een overzicht gegeven worden over welke technieken kunnen gebruikt worden voor het detecteren van voedselallergenen. Naargelang de doelstelling en context hebben al deze technieken voor- en nadelen. Het belang van LOD, LOQ, reproduceerbaarheid en juistheid en hoe deze bepaald worden, wordt toegelicht. De kwaliteit van een resultaat wordt niet alleen bepaald door de analyse zelf maar ook door de monstername en de extraheerbaarheid van de target die in de analyse wordt gemeten. Naast de klassieke analyses die uitgevoerd worden in een labo zal ook ingegaan worden op eenvoudige sneltesten.

Handhaving, rechtszekerheid en gelijk speelveld voor producenten betekent dat harmonisatie op vlak van analyses cruciaal is. Waarom dit zo complex is en hoe gestreefd wordt naar harmonisatie wordt toegelicht in de laatste presentatie. O.a. toelichting van de ENFADL werkgroep allergenen, verschillende werkgroepen hierbinnen, + projecten lopend op nationaal (vb. FOD ENSURED) en EU vlak (vb. EFSA-ThrAll), …)

Program

14u00-14u50: Marc De Loose: Voedselallergenen: Inleiding en context

14u50- 15u40: Isabel Taverniers: 2. Detectie van voedselallergenen in functie van handhaving van etiketteringsregelgeving en PAL etikettering

15u40-16u10: Pauze

16u10-17u: Christof Van Poucke: Interpretatie en harmonisatie: een grote uitdaging.

Course number:
F-05
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
25.04.2024
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.