F-04: ANIMAL HEALTH LAW DEEL 2: regels voor het verplaatsen van levende dieren en levende producten tussen EU-lidstaten (certificatie).

Start op 23.05.2024

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° F-04 Nederlands Online beschikbaar
Tags: Veterinaire Volksgezondheid

Beschrijving

Sinds 21 april 2021 is de Animal Health Law (verordening (EU) 2016/429, zijn gedelegeerde handelingen en zijn uitvoeringshandelingen) van toepassing. Deze Europese diergezondheidswetgeving bepaalt voortaan het wettelijk kader en de regels inzake de diergezondheid en de verplaatsing van dieren en levende producten (sperma, embryo’s, eicellen en broedeieren) tussen Lidstaten, alsook de invoer en de uitvoer in relatie met derde landen.

Deze studienamiddag gaat dieper in op de voorwaarden voor het verplaatsen van dieren en levende producten tussen EU-lidstaten.

Voor goed begrip van dit Deel II is het volgen van Deel I sterk aangeraden.

Niet in de scope van deze opleiding zijn de dierlijke bijproducten, de bijzondere dieren en TSE’s.

Programma

*14u-15u15: Herman vanbeckevoort: Regels voor het vervoer en het verzamelen van dieren en voorwaarden voor certificatie hoefdieren & pluimvee (incl broedeieren).

*15u15-15u45: Pauze

*15u45-17u: Paul De winter:Regels voor het verplaatsen van levende producten (sperma, eicellen, embryo’s) naar andere EU-lidstaten en voorwaarden voor certificatie.

Opmerkingen

Animal Health Law Deel 1. (22 februari 2024) Deze eerste studienamiddag geeft een algemeen overzicht van de Animal Health Law en van haar toepassingsgebied en is een voorbereiding op deze les

Cursusnummer:
F-04
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
23.05.2024
Lesgevers:
Van Beckevoort Herman
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.