F-04: ANIMAL HEALTH LAW DEEL 2: regels voor het verplaatsen van levende dieren en levende producten tussen EU-lidstaten (certificatie).

Starts on 23.05.2024

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° F-04 NL Available online
Tags: Veterinaire Volksgezondheid

Description

Sinds 21 april 2021 is de Animal Health Law (verordening (EU) 2016/429, zijn gedelegeerde handelingen en zijn uitvoeringshandelingen) van toepassing. Deze Europese diergezondheidswetgeving bepaalt voortaan het wettelijk kader en de regels inzake de diergezondheid en de verplaatsing van dieren en levende producten (sperma, embryo’s, eicellen en broedeieren) tussen Lidstaten, alsook de invoer en de uitvoer in relatie met derde landen.

Deze studienamiddag gaat dieper in op de voorwaarden voor het verplaatsen van dieren en levende producten tussen EU-lidstaten.

Voor goed begrip van dit Deel II is het volgen van Deel I sterk aangeraden.

Niet in de scope van deze opleiding zijn de dierlijke bijproducten, de bijzondere dieren en TSE’s.

Program

*14u-15u15: Herman vanbeckevoort: Regels voor het vervoer en het verzamelen van dieren en voorwaarden voor certificatie hoefdieren & pluimvee (incl broedeieren).

*15u15-15u45: Pauze

*15u45-17u: Paul De winter:Regels voor het verplaatsen van levende producten (sperma, eicellen, embryo’s) naar andere EU-lidstaten en voorwaarden voor certificatie.

Remarks

Animal Health Law Deel 1. (22 februari 2024) Deze eerste studienamiddag geeft een algemeen overzicht van de Animal Health Law en van haar toepassingsgebied en is een voorbereiding op deze les

Course number:
F-04
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
23.05.2024
Lecturers:
Van Beckevoort Herman
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.