F-03: ANIMAL HEALTH LAW DEEL 1: een algemeen overzicht

Start op 16.05.2024

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° F-03 Nederlands Online beschikbaar
Tags: Veterinaire Volksgezondheid

Beschrijving

Sinds 21 april 2021 is de Animal Health Law (verordening (EU) 2016/429, zijn gedelegeerde handelingen en zijn uitvoeringshandelingen) van toepassing. Deze Europese diergezondheidswetgeving bepaalt voortaan het wettelijk kader en de regels inzake de diergezondheid en de verplaatsing van dieren en levende producten (sperma, embryo’s, eicellen en broedeieren) en producten van dierlijke oorsprong tussen Lidstaten, alsook de invoer en de uitvoer in relatie met derde landen.

Deze eerste studienamiddag (Deel I) geeft een overzicht van de Animal Health Law en van haar toepassingsgebied en is een voorbereiding op Deel II dat dieper ingaat op de voorwaarden voor het verplaatsen van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong tussen de EU-lidstaten.

Niet in de scope van deze opleiding zijn de dierlijke bijproducten, de bijzondere dieren en TSE’s.

Programma

14u-15u15: Dhr. Herman van Beckevoort en Dhr. Paul de Winter (duo—presentatie): Animal Health Law: een algemeen overzicht

15u15-15u45: Pauze

15u45-17u: Dhr. Herman van Beckevoort en Dhr. Paul de Winter (duo—presentatie): Animal Health Law: een algemeen overzicht (vervolg)

Cursusnummer:
F-03
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
16.05.2024
Lesgevers:
Van Beckevoort Herman
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.