F-03: ANIMAL HEALTH LAW DEEL 1: een algemeen overzicht

Starts on 16.05.2024

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° F-03 NL Available online
Tags: Veterinaire Volksgezondheid

Description

Sinds 21 april 2021 is de Animal Health Law (verordening (EU) 2016/429, zijn gedelegeerde handelingen en zijn uitvoeringshandelingen) van toepassing. Deze Europese diergezondheidswetgeving bepaalt voortaan het wettelijk kader en de regels inzake de diergezondheid en de verplaatsing van dieren en levende producten (sperma, embryo’s, eicellen en broedeieren) en producten van dierlijke oorsprong tussen Lidstaten, alsook de invoer en de uitvoer in relatie met derde landen.

Deze eerste studienamiddag (Deel I) geeft een overzicht van de Animal Health Law en van haar toepassingsgebied en is een voorbereiding op Deel II dat dieper ingaat op de voorwaarden voor het verplaatsen van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong tussen de EU-lidstaten.

Niet in de scope van deze opleiding zijn de dierlijke bijproducten, de bijzondere dieren en TSE’s.

Program

14u-15u15: Dhr. Herman van Beckevoort en Dhr. Paul de Winter (duo—presentatie): Animal Health Law: een algemeen overzicht

15u15-15u45: Pauze

15u45-17u: Dhr. Herman van Beckevoort en Dhr. Paul de Winter (duo—presentatie): Animal Health Law: een algemeen overzicht (vervolg)

Course number:
F-03
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
16.05.2024
Lecturers:
Van Beckevoort Herman
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.