Blood Flow Restriction Training: conservatieve en postoperatieve revalidatie van musculoskeletale aandoeningen

Kinesitherapie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° IC_BFR24 Nederlands
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , sport , Multidisciplinair

Beschrijving

Blood Flow Restriction Training (BFRT) is momenteel een hot topic over de hele wereld. Deze cursus is voor revalidatieprofessionals die de power en wetenschap achter BFR willen begrijpen en willen weten hoe het toegepast kan worden binnen de musculokeletale revalidatie. Je zal leren een indicatie te herkennen, maar ook hoe je BFR evidence-based, veilig en objectief kan gaan toepassen in de revalidatie van jouw patiënten met musculoskeletale aandoeningen. De toepassing van BFRT in zowel de conservatieve als postoperatieve revalidatie van onderste en bovenste extremiteiten wordt toegelicht en kritisch besproken. Je leert hoe je een medische screening moet afnemen en je krijgt een objectief en onafhankelijk overzicht van alle BFR materialen. Daarnaast ga je tijdens de praktische sessies zelf aan de slag met de verschillende materialen.

Blood Flow Restriction Training is een vorm van kracht- en uithoudingstraining waarbij aan lage intensiteit en lage externe mechanische belasting toch significante winsten kunnen worden behaald. De algemene indicatie van BFR training is dus wanneer de belastbaarheid gereduceerd is omwille van een blessure, operatie (waarbij weefselherstel gerespecteerd moet worden) of pijn, en de hoog intensieve training die aangewezen is voor behoud en/of opbouw van spierkracht en massa niet mogelijk is. Er wordt een drukmanchet zo dicht mogelijk bij het heup- of schoudergewricht aangebracht. Nadien wordt de “Limb Occlusion Pressure” gemeten met een doppler of automatisch toestel, en zal er vervolgens bepaalde concepten een weloverwogen percentage van deze druk gehanteerd worden om een optimaal trainingsprogramma op te stellen. Hierbij worden venen volledig geoccludeerd en ondergaan arteriën slechts een gedeeltelijke restrictie.

Blood Flow Restricition Training is ontstaan in Japan en in 2018 erkend als specialisatie van de Amerikaanse kinesitherapeut. Meer en meer sportartsen en orthopedisch chirurgen verwijzen door naar de kinesitherapeut voor de toepassing van BFRT. De komende jaren zal BFRT een belangrijke rol gaan spelen in de revalidatie van sporters, maar ook in de dagelijkse revalidatie.

Het gebrek aan kennis en ervaring is een groot probleem, aangezien de vraag naar BFRT wereldwijd alsmaar groter wordt. De combinatie van theoretische en praktische aspecten zorgt ervoor dat je na het volgen van deze cursus op een veilige en objectieve manier aan de slag kan met jouw patiënten om hen zo snel en optimaal mogelijk terug naar het gewenste niveau in hun sport of dagelijkse activiteiten te brengen.

Leerdoelen

  • De cursist heeft kennis van de fysiologische effecten en mechanismen van Blood Flow Restriction Training (BFRT).
  • De cursist kan op basis van de meest recente wetenschappelijke literatuur, praktische inzichten en klinische redenatie de indicaties herkennen wanneer BFRT een meerwaarde kan hebben in de revalidatie van de patiënt met musculoskeletale aandoeningen.
  • De cursist is in staat alle onderdelen van een medische screening i.f.v. BFRT af te nemen en heeft kennis van relatieve en absolute contra-indicaties voor BFRT. Hierdoor is deze in staat patiënten te excluderen van BFRT of contact op te nemen met de arts of specialist zodat de toepassing van BFRT veilig kan verlopen.
  • De cursist verwerft praktische vaardigheden om een “Limb Occlusion Pressure” meting met doppler uit te voeren en de verschillende soorten BFRT materialen veilig te gebruiken.
  • De cursist is in staat een veilig progressief BFRT programma uit te werken en aan te bieden aan de conservatieve en postoperatieve patiënt, rekening houdend met de medische screening.

Doelgroep

Kinesitherapeuten, bewegingswetenschappers, studenten, onderzoekers

Opmerkingen

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie bij Pro-Q-Kine

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.