Blood Flow Restriction Training: conservatieve en post-operatieve revalidatie van musculoskeletale aandoeningen

Starts on 19.01.2024

Physiotherapie

Interested?

More information
° IC_BFR24 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , sport , Multidisciplinair

Description

Blood Flow Restriction Training (BFRT) is momenteel een hot topic over de hele wereld. Deze navorming is voor revalidatieprofessionals die de kracht en wetenschap achter BFRT willen begrijpen en willen weten hoe het toegepast kan worden binnen de musculokeletale revalidatie. Je zal leren een indicatie te herkennen, maar ook hoe je BFRT evidence-based, veilig en objectief kan gaan toepassen in de revalidatie van jouw patiënten met musculoskeletale aandoeningen. De toepassing van BFRT in zowel de conservatieve als post-operatieve revalidatie van onderste en bovenste extremiteiten wordt toegelicht en kritisch besproken. Je leert hoe je een medische screening moet afnemen en je krijgt een objectief en onafhankelijk overzicht van alle materialen die je nodig hebt om BFRT toe te passen. Daarnaast ga je tijdens de praktische sessies zelf aan de slag met de verschillende materialen. 

BFRT is een vorm van kracht- en uithoudingstraining waarbij aan lage intensiteit en lage externe mechanische belasting toch significante winsten kunnen worden toegeschreven. De algemene indicatie van BFRT is wanneer de belastbaarheid gereduceerd is omwille van een blessure, operatie (waarbij weefselherstel gerespecteerd moet worden) of pijn, en de hoog intensieve training die aangewezen is voor behoud en/of opbouw van spierkracht en massa, dus niet mogelijk is. Er wordt een drukmanchet zo dicht mogelijk bij het heup- of schoudergewricht aangebracht. Nadien wordt de “Limb Occlusion Pressure” gemeten met een Doppler of automatisch toestel, en zal er volgens bepaalde concepten een weloverwogen percentage van deze druk gehanteerd worden om een optimaal trainingsprogramma op te stellen. Hierbij worden venen volledig geoccludeerd en ondergaan arteriën slechts een gedeeltelijke restrictie.  

BFRT is ontstaan in Japan werd en in 2018 erkend als specialisatie van de Amerikaanse kinesitherapeut. Steeds meer sportartsen en orthopedisch chirurgen verwijzen door naar de (sport)kinesitherapeut voor de toepassing van BFRT. De komende jaren zal BFRT een belangrijke rol gaan spelen in de revalidatie van sporters, maar ook in de dagelijkse revalidatie.  

Het gebrek aan kennis en ervaring is een groot probleem, aangezien de vraag naar BFRT wereldwijd alsmaar groter wordt. De combinatie van theoretische en praktische aspecten zorgt ervoor dat je na het volgen van deze cursus op een veilige en objectieve manier aan de slag kan met jouw patiënten om hen zo snel en optimaal mogelijk terug naar het gewenste niveau in hun sport of dagelijkse activiteiten te brengen.

Leerdoelen

  • De deelnemer heeft kennis van de fysiologische effecten en mechanismen van Blood Flow Restriction Training (BFRT);

  • De deelnemer kan op basis van de meest recente wetenschappelijke literatuur, praktische inzichten en klinische redenatie de indicaties herkennen wanneer BFRT een meerwaarde kan hebben in de revalidatie van de patiënt met musculoskeletale aandoeningen;

  • De deelnemer is in staat alle onderdelen van een medische screening i.f.v. BFRT af te nemen en heeft kennis van relatieve en absolute contra-indicaties voor BFRT. Hierdoor is deze in staat patiënten te excluderen van BFRT of contact op te nemen met de arts of specialist zodat de toepassing van BFRT veilig kan verlopen;

  • De deelnemer verwerft praktische vaardigheden om een “Limb Occlusion Pressure” meting met doppler uit te voeren en de verschillende soorten BFRT materialen veilig te gebruiken;

  • De deelnemer is in staat een veilig progressief BFRT programma uit te werken en aan te bieden aan de conservatieve en post-operatieve patiënt, rekening houdend met de medische screening.

Doelgroep

Kinesitherapeuten, bewegingswetenschappers

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (onder voorbehoud). Acrehab - DV.O103194.

Accreditatie bij Pro-Q-Kine.

Course number:
IC_BFR24
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
19.01.2024
Lecturers:
Ewoud Jacobs
Mathias Thoelen
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.