Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DLLL000001 Nederlands
Tags: Geneeskunde

Beschrijving

De opleiding arbeidsgeneeskunde is een vervolg op de master in de arbeidsgeneeskunde en loopt parallel met een stage in een erkende stagedienst onder begeleiding van een erkend stagemeester. Het programma omvat twee jaar en resulteert in een getuigschrift. Naast het diploma van master in de arbeidsgeneeskunde zijn het getuigschrift arbeidsgeneeskunde en het stageattest nodig om erkend te worden als arts-specialist in de Arbeidsgeneeskunde. Deze titel wordt in de Europese Unie erkend.

De opleiding heeft tot doel specialisten te vormen die de nodige competenties bezitten om op efficiënte en kwalitatieve wijze als arbeidsarts te functioneren binnen het Belgische en het Europese wettelijke kader. De opleiding vormt de praktijkopleiding volgend op de masteropleiding in de arbeidsgeneeskunde.

De student is in staat om als preventie-adviseur de bedrijfsgezondheidszorg op hoog kwalitatief niveau uit te oefenen in België en de Europese Unie.

Het programma wordt gezamenlijk aangeboden door KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel. Meer info over de opleiding vind je hier.

Inschrijving gebeurt aan KU Leuven.
Om in te schrijven heb je een toelatingsbrief nodig. Dien je aanvraag in bij de opleidingscoördinator:

Mevr. Vieke Vanneste

ON2 Herestraat 49 – bus 400, 3000 Leuven

Tel: +32 16 32 77 29

e-mail: info@public-health.be

Programma

De inhoud van de opleiding bestaat uit het bijwonen van seminaries en studiedagen (academische terugkomdagen).

  • Seminaries en studiedagen (minimum 2 per opleidingsjaar)
  • Journal clubs, waar je 1 maal tijdens jouw opleiding zelf een wetenschappelijk artikel dient voor te stellen.
  • Voortgangsseminarie masterproef (indien masterproef 2 nog niet succesvol is afgelegd)

Cursusnummer:
DLLL000001
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Contactpersoon:
birgit.vangimst@kuleuven.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.