Arbeidsgeneeskunde

Starts on 23.09.2024

Medicine

Interested?

More information
° DLLL000001 NL
Tags: Geneeskunde

Description

De opleiding arbeidsgeneeskunde is een vervolg op de master in de arbeidsgeneeskunde en loopt parallel met een stage in een erkende stagedienst onder begeleiding van een erkend stagemeester. Het programma omvat twee jaar en resulteert in een getuigschrift. Naast het diploma van master in de arbeidsgeneeskunde zijn het getuigschrift arbeidsgeneeskunde en het stageattest nodig om erkend te worden als arts-specialist in de Arbeidsgeneeskunde. Deze titel wordt in de Europese Unie erkend.

De opleiding heeft tot doel specialisten te vormen die de nodige competenties bezitten om op efficiënte en kwalitatieve wijze als arbeidsarts te functioneren binnen het Belgische en het Europese wettelijke kader. De opleiding vormt de praktijkopleiding volgend op de masteropleiding in de arbeidsgeneeskunde.

De student is in staat om als preventie-adviseur de bedrijfsgezondheidszorg op hoog kwalitatief niveau uit te oefenen in België en de Europese Unie.

Het programma wordt gezamenlijk aangeboden door KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel. Meer info over de opleiding vind je hier.

Inschrijving gebeurt aan KU Leuven.
Om in te schrijven heb je een toelatingsbrief nodig. Dien je aanvraag in bij de opleidingscoördinator:

Mevr. Vieke Vanneste

ON2 Herestraat 49 – bus 400, 3000 Leuven

Tel: +32 16 32 77 29

e-mail: info@public-health.be

Program

De inhoud van de opleiding bestaat uit het bijwonen van seminaries en studiedagen (academische terugkomdagen).

  • Seminaries en studiedagen (minimum 2 per opleidingsjaar)
  • Journal clubs, waar je 1 maal tijdens jouw opleiding zelf een wetenschappelijk artikel dient voor te stellen.
  • Voortgangsseminarie masterproef (indien masterproef 2 nog niet succesvol is afgelegd)

Course number:
DLLL000001
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Contact person:
birgit.vangimst@kuleuven.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.