Arbeidsgeneeskunde

Starts on 27.09.2021

Medicine

Interested?

More information
° DLLL000001 NL
Tags: Geneeskunde

Description

De opleiding arbeidsgeneeskunde is een vervolg op de master in de arbeidsgeneeskunde en loopt parallel met een stage in een erkende stagedienst onder begeleiding van een erkend stagemeester.

Het programma wordt gezamenlijk aangeboden door KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel

Inschrijving gebeurt aan KU Leuven.

Geïnteresseerden melden zich via mail aan bij mw Van Gimst:

birgit.vangimst@kuleuven.be

Program

Het programma omvat twee jaar en resulteert in een getuigschrift. Naast het diploma van master in de arbeidsgeneeskunde zijn het getuigschrift arbeidsgeneeskunde en het stageattest nodig om erkend te worden als geneesheer-specialist in de Arbeidsgeneeskunde. Deze titel wordt in de Europese Unie erkend.

De inhoud van de opleiding bestaat uit het bijwonen van seminaries en studiedagen (academische terugkomdagen).

Course number:
DLLL000001
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
27.09.2021
Contact person:
birgit.vangimst@kuleuven.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.