Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck 2023-2024

31.05.’24

Geïnteresseerd?

Meer informatie

Beschrijving

De Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel staat in voor de jaarlijkse organisatie van de Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck. Met deze leerstoel wordt een drievoudig doel beoogd: hulde brengen aan wijlen ere-hoogleraar, ere-vrederechter en ere-notaris Gommaar Van Oosterwyck, een gelegenheid scheppen voor oud-studenten van de Opleiding Notariaat om de band met elkaar en met de medewerkers van de opleiding aan te halen, en het woord verlenen aan een gastspreker die een onderwerp dat in rechtstreeks verband staat met het notariaat en de daarmee verwante beroepen, op wetenschappelijke wijze behandelt.

De leerstoel werd voor het eerst ingericht in het academiejaar 1999-2000. Deze leerstoel werd reeds toegekend aan: Prof. Paul Delnoy, Prof. Mariëtte Verrijcken, notaris Marc De Graeve, Prof. Alain Verbeke, notaris Pierre Van den Eynde, Prof. Alfons Heyvaert, notaris Karel Tobback, Prof. Yves-Henri Leleu, de heer Bruno Luyten, Prof. Annelies Wylleman, Prof. Mieke Coene, ere-notaris Patrick Van Hoestenberghe, notaris Alois Van den Bossche, Prof. Hélène Casman, de heer Bart Wylleman, Prof. André Michielsens, Prof. Hans De Decker, Mr. Patrick Hofströssler, Minister van justitie Koen Geens, de heer Sven Mosselmans, de heer Bart Van den Bergh, Prof. ere-notaris Jan Bael en notaris Thierry Van Sinay.

De 23ste Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck is dit jaar toegekend aan notaris Katrin Roggeman en dhr. Jan Sap.

Programma

  • Onthaal vanaf 15u00
  • Verwelkoming door Prof. dr. Elisabeth Alofs
  • Hulde aan Prof. Hans De Decker ter gelegenheid van zijn pensionering door Prof. dr. Mathieu Muylle
  • Introductie leerstoelhouders door Prof. dr. Hans De Decker
  • Lezing ‘You ain't seen nothing yet - De notaris is dood. Leve de notaris’ door notaris Katrin Roggeman en dhr. Jan Sap
  • Slotwoord door Prof. dr. Ruud Jansen
  • Receptie rond 17u15

Locatie

Vrije Universiteit Brussel, VUB Main Campus Etterbeek, Gebouw Q, Aula Q.C, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

Uitnodiging

Voor de flyer, klik hier.

Registratie

Deelname is gratis mits inschrijving via onderstaande inschrijfmodule vóór 24 mei 2024. 

Indien u echter graag een bijdrage levert aan de Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel kan u een gift doen aan het Fonds Casman & Michielsens (vanaf 40 euro heeft u recht op een fiscaal attest) online of via overschrijving op rekening BE51 0013 6779 3562 (BIC: GEBABEBB) met vermelding van ‘GIFT 146’.

Meer info op de VUB-website

Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
31.05.2024
Locatie

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

aula Q.C

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.