Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck 2022-2023

28.04.’23

Interested?

More information

Description

De Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel staat in voor de jaarlijkse organisatie van de Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck.

Met deze leerstoel wordt een drievoudig doel beoogd: hulde brengen aan wijlen ere-hoogleraar, ere-vrederechter en ere-notaris Gommaar Van Oosterwyck, een gelegenheid scheppen voor oud-studenten van de Opleiding Notariaat om de band met elkaar en met de medewerkers van de opleiding aan te halen, en het woord verlenen aan een gastspreker die een onderwerp dat in rechtstreeks verband staat met het notariaat en de daarmee verwante beroepen, op wetenschappelijke wijze behandelt.

De leerstoel werd voor het eerst ingericht in het academiejaar 1999-2000. Deze leerstoel werd reeds toegekend aan: Prof. Paul Delnoy, Prof. Mariëtte Verrijcken, notaris Marc De Graeve, Prof. Alain Verbeke, notaris Pierre Van den Eynde, Prof. Alfons Heyvaert, notaris Karel Tobback, Prof. Yves-Henri Leleu, de heer Bruno Luyten, Prof. Annelies Wylleman, Prof. Mieke Coene, ere-notaris Patrick Van Hoestenberghe, notaris Alois Van den Bossche, Prof. Hélène Casman, de heer Bart Wylleman, Prof. André Michielsens, Prof. Hans De Decker, Mr. Patrick Hofströssler, minister van Justitie Koen Geens, de heer Sven Mosselmans, de heer Bart Van den Bergh en Prof. Jan Bael.

De 22ste Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck is dit jaar toegekend aan notaris Thierry Van Sinay. De leerstoel zal plaatsvinden op vrijdag 28 april 2023 vanaf 14u30 (VUB Main Campus Etterbeek, aula Q.D). De titel van de voordracht van notaris Thierry Van Sinay luidt: 'De notaris in het gerechtelijk recht'.

Programma

  • Onthaal vanaf 14u30
  • Verwelkoming door Prof. dr. Elisabeth Alofs
  • Introductie leerstoelbekleder door Prof. dr. Ruud Jansen
  • Voordracht 'De notaris in het gerechtelijk recht' door notaris Thierry Van Sinay
  • Slotwoord door Prof. dr. Elisabeth Alofs
  • Receptie rond 16u45

Locatie

Vrije Universiteit Brussel, VUB Main Campus Etterbeek, Gebouw Q, Aula Q.D, Pleinlaan 2, 1050 Brussel. Voor meer informatie over de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheid klik hier.

Registratie

Deelname is gratis mits inschrijving via onderstaande inschrijfmodule vóór 24 april 2023.

Indien u echter graag een bijdrage levert aan de Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel kan u een gift doen aan het Fonds Casman & Michielsens (vanaf 40 euro heeft u recht op een fiscaal attest) online of via overschrijving op rekening BE51 0013 6779 3562 (BIC: GEBABEBB) met vermelding van ‘GIFT 146’.

Uitnodiging

Voor de flyer, klik hier.

Meer info op de VUB-website

Type:
Lectures and study days
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
28.04.2023
Location

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

aula Q.D

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.