12.10.’23

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DLLL000080 Nederlands
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Beschrijving

De meeste orofaciale afwijkingen bij kinderen zijn het gevolg van ontwikkelingsstoornissen. Ze kunnen een uiting zijn van een, al dan niet erfelijke, aangeboren of verworven afwijking. Het herkennen van de afwijkingen in de mond en regio zal meer zelfzekerheid bieden aan de behandelende tandarts en het mogelijk maken om de juiste behandeling in te zetten. Bovendien kunnen orale complicaties ernstige gevolgen hebben voor het verder verloop van een onderliggende medische problematiek en zo de prognose beïnvloeden.
Deze cursus heeft als doel om aangeboren en/of verworven afwijkingen bij het kind te herkennen en is opgedeeld als volgt


* De orale pathologie: sommige afwijkingen in de mond kunnen een teken zijn van een systemische aandoening. De manier waarop de pathologie zich manifesteert bij het kind is vaak anders dan bij volwassenen en kan tijdens de groei veranderen. Soms is de tandarts de eerste zorgverlener die een orale afwijking diagnosticeert. Daarom is het ook belangrijk om deze afwijking te herkennen en tijdig de patiënt door te verwijzen naar de arts.


* Het medisch gecompromitteerde kind: dankzij de vooruitgang in de geneeskunde en de ondersteunende medicatie worden kinderen met aangeboren of verworven stoornissen gestimuleerd om een zo normaal mogelijk leven te leiden. De meest voorkomende medische condities worden hier toegelicht waarbij een minimale kennis nodig is om als tandarts goed voorbereid de juiste behandeling en houding aan te nemen.

Opmerkingen

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Bij annulatie tot max. 21 dagen vooraf (hoorcolleges) of 30 dagen vooraf (cursus met practicum) wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij latere annulaties kan er geen inschrijvingsgeld worden teruggevorderd.

Cursusnummer:
DLLL000080
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Tandheelkunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Startdatum:
12.10.2023
Lesgevers:
Rita Cauwels
Jakob Van Acker
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.