04.10.’24

Interested?

More information
° DLLL000080 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

De meeste orofaciale afwijkingen bij kinderen zijn het gevolg van ontwikkelingsstoornissen. Ze kunnen een uiting zijn van een, al dan niet erfelijke, aangeboren of verworven afwijking. Het herkennen van de afwijkingen in de mond en regio zal meer zelfzekerheid bieden aan de behandelende tandarts en het mogelijk maken om de juiste behandeling in te zetten. Bovendien kunnen orale complicaties ernstige gevolgen hebben voor het verder verloop van een onderliggende medische problematiek en zo de prognose beïnvloeden.
Deze cursus heeft als doel om aangeboren en/of verworven afwijkingen bij het kind te herkennen en is opgedeeld als volgt


* De orale pathologie: sommige afwijkingen in de mond kunnen een teken zijn van een systemische aandoening. De manier waarop de pathologie zich manifesteert bij het kind is vaak anders dan bij volwassenen en kan tijdens de groei veranderen. Soms is de tandarts de eerste zorgverlener die een orale afwijking diagnosticeert. Daarom is het ook belangrijk om deze afwijking te herkennen en tijdig de patiënt door te verwijzen naar de arts.


* Het medisch gecompromitteerde kind: dankzij de vooruitgang in de geneeskunde en de ondersteunende medicatie worden kinderen met aangeboren of verworven stoornissen gestimuleerd om een zo normaal mogelijk leven te leiden. De meest voorkomende medische condities worden hier toegelicht waarbij een minimale kennis nodig is om als tandarts goed voorbereid de juiste behandeling en houding aan te nemen.

Remarks

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
  • Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

Course number:
DLLL000080
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
04.10.2024
Lecturers:
Rita Cauwels
Jakob Van Acker
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.