13.05.’24

Geïnteresseerd?

Meer informatie
Nederlands
Tags: geriatric, rehabilitation, older people, gerontology, geriatrie, revalidatie

Beschrijving

Mevr. Karen Lambrechts is afgestudeerd in 2004 als master aan de KULeuven, specialisatie musculoskeletale revalidatie en specialiseerde zich daarna verder in de Manuele Therapie aan de UGent (2008). Karen werkte twee jaar in Zwitserland waar ze in het Kantonsspital in Glarus en in een zelfstandige praktijk werkte. Sinds 2006 werkt ze in Huis Perrekes vzw. Huis Perrekes biedt begeleiding, zorg en wonen voor mensen met dementie in een context van kleinschalig genormaliseerd wonen. Karen werkte er in verschillende rollen: als kinesitherapeute, huisverantwoordelijke, stage-cooördinator,... Momenteel is ze stafmedewerker en coördineert ze “Opmaat”, een zorgvernieuwingsproject van Huis Perrekes om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen om zo lang en zo goed mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Dhr. Jo De Clercq, afgestudeerd als kinesitherapeut, is werkzaam als expert comfort zorg en zorg innovatie in het Woonzorgtnet-Dijleland. Naast een uiteenzetting over dementie, paratonie en sensomotorische integratie therapie, zal ook de link naar de praktijk uitvoerig gedemonstreerd worden met als focus het therapeutisch positioneren van bedlegerige ouderen.

Dhr. Andreas Delaere heeft een bachelor in Lichamelijke Opvoeding en een master in de kinesitherapie behaald aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Vervolgens specialiseerde hij zich verder in de Manuele Therapie aan de Universiteit Gent. Op dit moment oefent hij het beroep van kinesitherapeut uit in zijn eigen praktijk in Merchtem. Sinds 2015 is hij ook verbonden aan de afdeling Gerontologie van de Vrije Universiteit Brussel – UZ Brussel, onder leiding van Prof. Dr. Bautmans. Hier volgt hij een project over krachttraining bij 65-plussers, genaamd Senioren PRoject INtensief Trainen (SPRINT). Zijn masterproef over lichaamssamenstelling bij 80-plussers werd gepubliceerd in 2019, en sindsdien is hij mede-auteur van 6 andere publicaties. Hij is tevens medeauteur van de Richtlijn Sarcopenie, opgesteld in opdracht van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie. Deze richtlijn is gevalideerd door CEBAM, waardoor deze ook geldt als leidraad voor huisartsen. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van een oefenprogramma voor ouderen met gewrichtspijn in samenwerking met de ouderenvereniging OKRA.

Dhr. Gerrit Hens is een kinesitherapeut en manueel therapeut bij Kinecoach in Herentals. Gerrit verdiepte en specialiseerde zich gedurende 4 jaar in Blood Flow Restriction. Door het volgen van bijscholingen en overleggen met internationale experts verwierf hij de nodige expertise over dit onderwerp. Zijn implementatie van BFR in de klinische praktijk is niet alleen innoverend maar ook inspirerend. De deskundigheid van Gerrit Hens garandeert een evidence & practice based opleiding.

Prof. Dr. Eva Swinnen werkt als professor neurologische revalidatie en revalidatietechnologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de interuniversitaire master neurologische revalidatie. Als onderzoeker legt zij de focus op looprevalidatie bij neurologische patiënten. Prof. Dr. Swinnen zal een uiteenzetting geven over de revalidatie van stroke patiënten, alsook haar expertise als lid van de Brussels Human Brubotics Research Center delen over het gebruik van technologie bij oudere patiënten.

Dhr. Lode Sabbe is afdelingshoofd ergotherapie en operationeel manager Smart Place Rehabilitation in het Universitair Ziekenhuis Gent. Vanuit zijn expertise op het gebied van neurocognitieve en fysieke revalidatie, past hij actief nieuwe innovatieve manieren toe om de revalidatie van ouderen te optimaliseren. Het gebruik van Virtual en Augmented Reality platforms is een van de voornaamste interessegebieden waar prof. dr. Lode Sabbe in onderzoek de nadruk op legt. Prof. Dr. Sabbe zal de focus leggen op ouderen en preventie, revalidatie en augmentatie technologie. Ook demo's van technologische applicaties zullen aan bod komen.

Dhr. Dieter Duhamel is in 2012 afgestudeerd binnen de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), afstudeervariant Sportkinesitherapie. Nadien heeft hij nog het postgraduaat Manuele Therapie aan de Universiteit Gent (UGent) gevolgd. Tussen 2012 en 2017 werkte hij als zelfstandig kinesitherapeut bij Bo-Reval. In 2017 is hij gestart in het UZ Brussel en heeft hij zijn eigen kinesitherapiepraktijk opgericht. Zijn expertise ligt in de algemene revalidatie, met een bijzondere interesse in orthopedie en traumatologie.

Drs. Matthias Eggermont werkt sinds 2011 als praktijkdocent aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij geeft les in de 5 jaren van de opleiding REVAKI omtrent manuele vaardigheden, klinische besluitvorming, EBP, motivationele gespreksvoering, integratieve kinesitherapie en systematisch literatuuronderzoek. Daarnaast is hij coördinator van het Engelstalige programma Rehabilitation en human sustainable Technology waarin de link wordt gelegd tussen de gezondheidszorg en ingenieurswetenschappen om een nieuw soort zorgprofessional te ontwikkelen die "in depth" kennis heeft omtrent het gebruik van technologie bij oa. ouderen. Daarnaast heeft hij uitgebreide ervaring met patiënten. Hij werkte lange tijd in de revalidatiezorg voor patiënten met een amputatie en/of andere orthopedische problematieken en als manueel therapeut in een privépraktijk. Bijzondere interesse van Matthias gaat uit wervelkolomgerelateerde problemen en zowel actieve als passieve mobilisatiemethoden.

Dhr. Nico Pandelaere koestert sinds zijn jeugd een sterke belangstelling voor het bevorderen van gezondheid. In 2011 resulteerde dit in zijn toewijding aan Tai Chi en Qigong. Hij integreert deze traditionele Chinese bewegingsvormen niet alleen in zijn eigen leven, maar ondersteunt er ook anderen mee. Zijn deskundigheid is geworteld in diverse opleidingen, waaronder medische Qigong en Tai Chi. Dagelijks zet hij deze technieken in bij het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Ter Veldbloemen, waar hij zorg verleent aan bewoners met specifieke behoeften. Bovendien verzorgt hij regelmatig Tai Chi-sessies voor diverse groepen en biedt hij opleidingen aan studenten Revaki U-Gent, Tweede Master Geriatrie, kinesitherapeuten, ergotherapeuten voor ACREHAB, enz. Door middel van workshops hoopt hij anderen te inspireren om zich verder te verdiepen en deze waardevolle kennis te integreren in de kinepraktijk.

Drs. Jeroen Demarteau is onderzoeker en docent aan de SOMT University of Physiotherapy, Nederland. Hij is afgestudeerd als kinesitherapeut met specialisatie geriatrie. Reeds vele jaren geeft hij workshops rond houdingsafwijkingen bij ouderen en vallen en valpreventie.

De workshops

Per dag verkrijg je een Axxon-accreditatie van 12 NE (navormingseenheden).

De plaatsen voor de workshop zijn steeds beperkt tot 20 deelnemers.

Op het programma

Geriatric Rehab Day 1: Psychogeriatrie

In deze cursus kom je te weten op welke manier je als kinesitherapeut aandacht voor kwaliteit van leven kan integreren in je behandelplan voor mensen met dementie. Er wordt specifiek ingegaan op het belang van een ondersteunende en stimulerende omgeving en specifieke breinnoden van een persoon met gevorderde dementie, wegens de sensomotorische desintegratie waarmee ze allen geconfronteerd worden. Typerend signaalgedrag, zoals paratonie, zal oorzakelijk vanuit deze visie verklaard worden vanwaaruit ook een 24/7 therapeutische multidisciplinaire aanpak wordt voorgesteld. Daarbij wordt gestabiliseerd en zintuigelijk geïnformeerd positioneren in de eigenlijke praktijk naar voor.

Geriatric Rehab Day 2: Krachttraining

In deze cursus til je jouw expertise op het gebied van spierkrachttraining en Blood Flow Restriction naar een hoger niveau. Als zorgverleners bij oudere volwassenen weet je als geen ander hoe belangrijk het is om de functionaliteit van oudere patiënten te behouden en verbeteren. Ontdek de innovatieve benadering van velocity based training voor deze doelgroep. Powertraining is een opkomende trainingsmethode waarbij de krachtonderdelen in real-time worden aangepast aan specifieke parameters. In het praktisch gedeelte ervaar je zelf de oefeningen en leer je hoe je hands-on kunt bijsturen om tot een juist uitvoering te komen. Daarbij komend krijg je theoretische inzichten en praktische handvaten mee om laagbelastbare oudere patiënten optimaal te belasten d.m.v. Blood Flow Restriction-krachttraining. Bovendien krijg je zelf de kans om aan de slag te gaan met deze inspirerende vorm van krachttraining.

Geriatric Rehab Day 3: Neurorevalidatie & Smart Technology

In deze cursus wordt toegelicht hoe een beroerte kan leiden tot diverse fysieke, cognitieve, en emotionele beperkingen. Fysieke revalidatie richt zich op het maximaliseren van functionele mogelijkheden en het verbeteren van levenskwaliteit. Recente ontwikkelingen en richtlijnen in beroerterevalidatie, inclusief predictiemodellen en interventies, worden besproken. De cursus biedt inzicht in uitdagingen en mogelijkheden bij de revalidatie van beroertepatiënten en de rol van zorgverleners in het herstelproces. Technologische vooruitgang in revalidatie, zoals exoskeletons, virtual reality en gaming, stimuleert efficiënte en zelfstandige revalidatie die de kwaliteit van het proces kunnen verbeteren. Ondanks beperkt gebruik bij ouderen, worden tijdens deze cursus technologische toepassingen gepresenteerd, inclusief demo’s van gaming apps, exoskeletons, en virtual reality in het Brubotics Rehabilitation Research Center.

VOLZET (bij registratie kom je op de wachtlijst) Geriatric Rehab Day 4: Orthopedische en manuele benadering, THP, TKP, rugklachten

In deze cursus til je jouw expertise op het gebied van orthopedische en manuele kinesitherapie bij oudere volwassenen naar een hoger niveau. Je leert het revalidatieproces na het plaatsen van een totale heupprothese (THP) of totale knieprothese (TKP) beter begrijpen. Daarnaast verschaf je nieuwe inzichten in de oorzaken en behandelmogelijkheden van rugklachten bij oudere volwassenen. In het praktisch gedeelte ervaar je zelf de oefeningen en leer je hoe je hands-on kunt bijsturen om tot een juist uitvoering te kom.

VOLZET (bij registratie kom je op de wachtlijst) Geriatric Rehab Day 5: Balanstraining en valpreventie: elementen Tai Chi en Judo in de Kinesitherapie

In deze cursus til je jouw expertise op het gebied van balanstraining en valpreventie bij oudere volwassenen naar een hoger niveau. Je maakt kennis met de beweegvorm Tai Chi. Enerzijds leer je de effectiviteit van deze beweegvorm als trainingsmiddel en anderzijds worden laagdrempelige skills aangeleerd om dit te implementeren in jouw balanstrainingen en valpreventieprogramma’s. Tijdens deze cursus ga je ook de dojo in om concreet aan de slag te gaan met valtraining voor ouderen. Drs Jeroen Demarteau gebruikt gevechtsporttechnieken om deze valtraining vorm te geven. Als deelnemer kan je tijdens deze cursus gebruikmaken van "GERonTologic simulator pakken" om de training te ervaren als patiënt en zo meer inzicht te verwerven in de toepasbaarheid en aandachtspunten van de training.

Maandag 24 april - Echografie en de geriatrische schouder

Ontdek samen met Drs. Edwin Duijn, hoe je met echografie het schoudergewricht kan evalueren bij oudere patiënten en krijg waardevolle inzichten in veel voorkomende schouderpathologieën, diagnostische technieken en behandelingsopties. Dankzij hands-on demonstraties en casestudies leer je om de vergaarde kennis toe te passen in een praktische setting.

Dinsdag 25 april - Psychogeriatrie en beroerte

Prof. Dr. Eva Swinnen, verklaart hoe een beroerte (stroke, cerebrovasculaire accident) kan leiden tot een breed scala aan fysieke, cognitieve en emotionele beperkingen. De fysieke revalidatie bij beroertepatiënten is gericht op het maximaliseren van de functionele mogelijkheden en het verbeteren van de levenskwaliteit. Tijdens de sessie bespreek je recente ontwikkelingen en richtlijnen betreffende beroerterevalidatie, waarbij er aandacht wordt gegeven aan predictiemodellen, inclusief mogelijke interventies die patiënten kunnen helpen bij hun herstel en bijdragen aan een betere levenskwaliteit. Deze sessie, bestaande uit een theorie en praktijkdeel, wilt geeft je een beter begrip van de uitdagingen en mogelijkheden van de revalidatie bij beroertepatiënten en hoe je als zorgverlener kan bijdragen aan het herstelproces van je patiënten.

Jo De Clercq bespreekt de diverse en specifiekere breinnoden van een persoon met gevorderde dementie, wegens de sensomotorische desintegratie waarmee ze allen geconfronteerd worden. Typerend signaalgedrag zoals het naar voor komen van bijvoorbeeld paratonie, zal oorzakelijk vanuit deze visie verklaard worden vanwaaruit ook een 24/7 therapeutische multidisciplinaire aanpak wordt voorgesteld.

Woensdag 26 april - Spierkrachttraining en Blood Flow Restriction bij ouderen

In deze workshop til je jouw expertise op het gebied van spierkrachttraining en blood flow restriction naar een hoger niveau. Als zorgverleners voor ouderen weet je als geen ander hoe belangrijk het is om de functionaliteit van oudere patiënten te behouden en verbeteren. Hoe belangrijk is spierkracht voor functionaliteit en hoe train je dat specifiek bij oudere personen? Drs. Margreet van Dijk brengt je de evidentie bij voor spierkracht en powertraining bij ouderen. In het praktisch gedeelte ervaar je zelf de oefeningen en leer je hoe je hands-on kunt bijsturen om tot een juist uitvoering te komen. In de namiddag reikt dhr. Gerrit Hens theoretische inzichten en praktische handvaten aan om laagbelastbare oudere patiënten optimaal te belasten d.m.v. Blood Flow Restriction-krachttraining. Bovendien krijg je zelf de kans om aan de slag te gaan met deze inspirerende vorm van kracht- en aerobe training.

Donderdag 27 april - Valpreventie

Benieuwd hoe je de theorie rond valpreventie kan omzetten in de praktijk? Julie Meurrens, medewerker van het Expertisecentrum Val -en Fractuurpreventie Vlaanderen, geeft je meer verduidelijking rond de verschillende valrisicofactoren, hoe je als zorgverlener deze risicofactoren kan evalueren bij oudere personen en welke interventies hiervoor kunnen opgestart worden. Via vraag en antwoord, praktijkvoorbeelden en een casus kom je meer te weten over het belang van valpreventie.

In de namiddag ga je de dojo in om concreet aan de slag te gaan met valtraining voor ouderen. Drs Jeroen Demarteau gebruikt gevechtsporttechnieken om deze valtraining vorm te geven. Deelnemers kunnen gebruikmaken van "GERonTologic simulator pakken" om de training te ervaren als patiënt.

Vrijdag 28 april - Technologische revalidatie voor ouderen

De technologische vooruitgang die geboekt wordt binnen het domein van de revalidatie heeft zijn nut al bewezen aan de hand van toepassingen zoals exoskeletons, virtual reality and gaming. Deze technologische toepassingen kunnen enerzijds de patiënt stimuleren om op een efficiënte en meer zelfstandige basis te revalideren en anderzijds de kwaliteit van het revalidatieproces verbeteren. Ondanks deze technologische ontwikkelingen is het gebruik ervan bij ouderen in de praktijk eerder nog beperkt. Tijdens deze sessie maak je kennis met enkele technologische toepassingen, inclusief hun effectiviteit voor het verbeteren van de mobiliteit van patiënten, en met demo’s van o.a. een gaming app, een exoskeleton voor gangrevalidatie en virtual reality-toepassingen in het Brubotics Rehabilitation Research Center. Prof. Eva Swinnen (VUB-BruBotics Rehabilitation Research Center) en dhr. Lode Sabbe (Smart Space Rehabilitation, Universitair Ziekenhuis Gent) lichten aan de hand van voorbeelden en hands-on demo’s de huidige state-of-the-art-ontwikkelingen toe.

Onze sprekers

Mevr. Karen Lambrechts is afgestudeerd in 2004 als master aan de KULeuven, specialisatie musculoskeletale revalidatie en specialiseerde zich daarna verder in de Manuele Therapie aan de UGent (2008). Karen werkte twee jaar in Zwitserland waar ze in het Kantonsspital in Glarus en in een zelfstandige praktijk werkte. Sinds 2006 werkt ze in Huis Perrekes vzw. Huis Perrekes biedt begeleiding, zorg en wonen voor mensen met dementie in een context van kleinschalig genormaliseerd wonen. Karen werkte er in verschillende rollen: als kinesitherapeute, huisverantwoordelijke, stage-cooördinator,... Momenteel is ze stafmedewerker en coördineert ze “Opmaat”, een zorgvernieuwingsproject van Huis Perrekes om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen om zo lang en zo goed mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Dhr. Jo De Clercq, afgestudeerd als kinesitherapeut, is werkzaam als expert comfort zorg en zorg innovatie in het Woonzorgtnet-Dijleland. Naast een uiteenzetting over dementie, paratonie en sensomotorische integratie therapie, zal ook de link naar de praktijk uitvoerig gedemonstreerd worden met als focus het therapeutisch positioneren van bedlegerige ouderen.

Dhr. Andreas Delaere heeft een bachelor in Lichamelijke Opvoeding en een master in de kinesitherapie behaald aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Vervolgens specialiseerde hij zich verder in de Manuele Therapie aan de Universiteit Gent. Op dit moment oefent hij het beroep van kinesitherapeut uit in zijn eigen praktijk in Merchtem. Sinds 2015 is hij ook verbonden aan de afdeling Gerontologie van de Vrije Universiteit Brussel – UZ Brussel, onder leiding van Prof. Dr. Bautmans. Hier volgt hij een project over krachttraining bij 65-plussers, genaamd Senioren PRoject INtensief Trainen (SPRINT). Zijn masterproef over lichaamssamenstelling bij 80-plussers werd gepubliceerd in 2019, en sindsdien is hij mede-auteur van 6 andere publicaties. Hij is tevens medeauteur van de Richtlijn Sarcopenie, opgesteld in opdracht van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie. Deze richtlijn is gevalideerd door CEBAM, waardoor deze ook geldt als leidraad voor huisartsen. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van een oefenprogramma voor ouderen met gewrichtspijn in samenwerking met de ouderenvereniging OKRA.

Dhr. Gerrit Hens is een kinesitherapeut en manueel therapeut bij Kinecoach in Herentals. Gerrit verdiepte en specialiseerde zich gedurende 4 jaar in Blood Flow Restriction. Door het volgen van bijscholingen en overleggen met internationale experts verwierf hij de nodige expertise over dit onderwerp. Zijn implementatie van BFR in de klinische praktijk is niet alleen innoverend maar ook inspirerend. De deskundigheid van Gerrit Hens garandeert een evidence & practice based opleiding.

Prof. Dr. Eva Swinnen werkt als professor neurologische revalidatie en revalidatietechnologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de interuniversitaire master neurologische revalidatie. Als onderzoeker legt zij de focus op looprevalidatie bij neurologische patiënten. Prof. Dr. Swinnen zal een uiteenzetting geven over de revalidatie van stroke patiënten, alsook haar expertise als lid van de Brussels Human Brubotics Research Center delen over het gebruik van technologie bij oudere patiënten.

Dhr. Lode Sabbe is afdelingshoofd ergotherapie en operationeel manager Smart Place Rehabilitation in het Universitair Ziekenhuis Gent. Vanuit zijn expertise op het gebied van neurocognitieve en fysieke revalidatie, past hij actief nieuwe innovatieve manieren toe om de revalidatie van ouderen te optimaliseren. Het gebruik van Virtual en Augmented Reality platforms is een van de voornaamste interessegebieden waar prof. dr. Lode Sabbe in onderzoek de nadruk op legt. Prof. Dr. Sabbe zal de focus leggen op ouderen en preventie, revalidatie en augmentatie technologie. Ook demo's van technologische applicaties zullen aan bod komen.

Dhr. Dieter Duhamel is in 2012 afgestudeerd binnen de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), afstudeervariant Sportkinesitherapie. Nadien heeft hij nog het postgraduaat Manuele Therapie aan de Universiteit Gent (UGent) gevolgd. Tussen 2012 en 2017 werkte hij als zelfstandig kinesitherapeut bij Bo-Reval. In 2017 is hij gestart in het UZ Brussel en heeft hij zijn eigen kinesitherapiepraktijk opgericht. Zijn expertise ligt in de algemene revalidatie, met een bijzondere interesse in orthopedie en traumatologie.

Drs. Matthias Eggermont werkt sinds 2011 als praktijkdocent aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij geeft les in de 5 jaren van de opleiding REVAKI omtrent manuele vaardigheden, klinische besluitvorming, EBP, motivationele gespreksvoering, integratieve kinesitherapie en systematisch literatuuronderzoek. Daarnaast is hij coördinator van het Engelstalige programma Rehabilitation en human sustainable Technology waarin de link wordt gelegd tussen de gezondheidszorg en ingenieurswetenschappen om een nieuw soort zorgprofessional te ontwikkelen die "in depth" kennis heeft omtrent het gebruik van technologie bij oa. ouderen. Daarnaast heeft hij uitgebreide ervaring met patiënten. Hij werkte lange tijd in de revalidatiezorg voor patiënten met een amputatie en/of andere orthopedische problematieken en als manueel therapeut in een privépraktijk. Bijzondere interesse van Matthias gaat uit wervelkolomgerelateerde problemen en zowel actieve als passieve mobilisatiemethoden.

Dhr. Nico Pandelaere koestert sinds zijn jeugd een sterke belangstelling voor het bevorderen van gezondheid. In 2011 resulteerde dit in zijn toewijding aan Tai Chi en Qigong. Hij integreert deze traditionele Chinese bewegingsvormen niet alleen in zijn eigen leven, maar ondersteunt er ook anderen mee. Zijn deskundigheid is geworteld in diverse opleidingen, waaronder medische Qigong en Tai Chi. Dagelijks zet hij deze technieken in bij het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Ter Veldbloemen, waar hij zorg verleent aan bewoners met specifieke behoeften. Bovendien verzorgt hij regelmatig Tai Chi-sessies voor diverse groepen en biedt hij opleidingen aan studenten Revaki U-Gent, Tweede Master Geriatrie, kinesitherapeuten, ergotherapeuten voor ACREHAB, enz. Door middel van workshops hoopt hij anderen te inspireren om zich verder te verdiepen en deze waardevolle kennis te integreren in de kinepraktijk.

Drs. Jeroen Demarteau is onderzoeker en docent aan de SOMT University of Physiotherapy, Nederland. Hij is afgestudeerd als kinesitherapeut met specialisatie geriatrie. Reeds vele jaren geeft hij workshops rond houdingsafwijkingen bij ouderen en vallen en valpreventie.

Meer info op de VUB-website

Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Kinesitherapie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
13.05.2024
Locatie

VUB Health Campus Jette
Laarbeeklaan , 103
1090 Jette

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.